„Finančně přispíváme na teoretickou výuku a praktický výcvik Střední školy v Třinci-Kanadě. Celý systém byl nastartován v roce 2002 a je součástí našeho programu spolupráce se školami všech stupňů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel železáren Jiří Cienciala.

„Žákům prvního ročníku hutních oborů je poskytován příspěvek na školní pomůcky i sportovní a společenské aktivity. Spolupráce mezi Třineckými železárnami a školami má dlouholetou tradici. Příběh zaměstnance mnohdy začíná už v základní škole při rozhodování o volbě povolání žáka. Máme dobré kontakty se školami, snažíme se působit na žáky, učitele a rodiče. Vysvětlujeme jim, že naším záměrem je zachování výroby oceli jako recyklovatelného materiálu. Proto jsme vytvořili vlastní program spolupráce se školami všech stupňů. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny především na motivaci žáků pro studium technických oborů," uvedl dále generální ředitel.

Zmíněný program podle něj přináší nejen pomoc žákům a rodičům při volbě povolání, ale pamatuje i na období studia, zvýšení povědomí o hutnictví a posílení postavení firmy v regionu. „Výsledkem pak je získání kvalifikované pracovní síly pro firmu, udržení vysoké odbornosti zaměstnanců a propojení teoretické přípravy s praktickými požadavky,“ dodal na závěr Jiří Cienciala.