Nejtalentovanější z nich pak poznatky z praxe předají ve výuce ostatním studentům. Zástupci obou univerzit a vedení klastru na mezinárodní konferenci Programmable Devices and Embedded Systems 2013 ve Velkých Karlovicích prezentovali výstupy spolupráce na projektu „Partnerství v oblasti energetiky", v rámci kterého jsou praxe vykonávány.

Podle odborníků bude mít takové propojení akademické a výrobní sféry mimořádný přínos pro zapojené univerzity, studenty i energetiky. „Význam spolupráce vysokých škol a firem v oblasti energetiky roste v důsledku stále vyšších požadavků na kvalifikované a odborně připravené absolventy, kteří jsou schopni hledat nové trendy v oblasti energetiky a přenášet výsledky výzkumu a vývoje do praxe," řekl Zdeněk Duba, prezident MSEK a předseda představenstva společnosti Dalkia ČR.