Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje spustil tento týden novou službu pro občany a organizace, která jim usnadní nahlašování pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství. „Ohlašovatel již nemusí hasičům telefonovat, stačí mu vyplnit jednoduchý formulář na webu www.hzsmsk.cz, odkaz Pálení klestí,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že služba pomůže mimo jiné operátorům, kteří v sezoně přijímají denně až desítky telefonátů o kontrolovaném pálení.

„Hasiči také ušetří čas a prostředky za zbytečné výjezdy k požárům, které jsou ve skutečnosti pouze kontrolovaným, ale nenahlášeným pálením klestí,“ dodal Kůdela, který zdůraznil, že hasiči musejí zejména v teplém počasí rychle reagovat na každé upozornění na výskyt ohně či kouře. „Nezřídka se pak stává, že přijedou ne k požáru, ale bezpečnému pálení, které subjekt zapomněl nahlásit,“ vysvětlil Kůdela.

„Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela, který zdůraznil, že například vypalování trávy a porostů není povoleno. Občanům za to hrozí až pětadvacet tisíc korun pokuty, firmám až půl milionu korun.

Způsoby hlášení

Dosavadní hlášení pálení klestí telefonem

Pálení se hlásí na operační střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) podle územní příslušnosti:

Na Sektorové operační a informační středisko (SOPIS) Frýdek-Místek z území bývalých okresů Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín na telefonní číslo 950 720 010.

Na Sektorové operační a informační středisko (SOPIS) Bruntál z území bývalých okresů Bruntál a Opava na telefonní číslo 950 740 010.

Na CTV Ostrava z Ostravska na telefonní číslo 950 723 010.

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodiny, od kdy do kdy bude spalování probíhat, případně další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání.

Hlášení pálení klestí elektronicky:

Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách HZS Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Elektronický formulář občany a organizace sám navádí, jakým způsobem provést jednoduchou registraci, po níž obdrží přístupové heslo pro dlouhodobý přístup do nahlašovacího systému a pak již mohou vyplnit všechny potřebné údaje.

Po odeslání vyplněného formuláře se veškeré informace zobrazí na všech operačních a informačních střediscích HZS MSK v geografickém informačním systému a v databázích. Nahlášení pálení je pak evidováno operačním a informačním střediskem HZS MSK. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.