Současné prostory, přestože byly částečně rekonstruovány, však už ani zdaleka nestačí a nevyhovují. „Rádi bychom tady vytvořili důstojné zázemí. Již loni se nám díky grantu z programu Prazdroj lidem podařilo vybudovat multifunkční klubovnu s knihovnou, kterou dnes využívají děti, studenti i dospělí, kam mohou přicházet maminky s dětmi i celé rodiny,“ říká ředitel střediska Jiří Caha. Středisko však potřebuje i další úpravy.

„Cílem projektu je částečná oprava a rekonstrukce prostor a zakoupení vybavení pro sport a volný čas, což povede k dalšímu zlepšení práce se sociálně znevýhodněnými dětmi. Rádi bychom jim nabídli pestré možnosti pro trávení volného času a zájmové aktivity a záliby, chceme zlepšit podmínky pro amatérský sport, vzdělávání, kulturní a zájmovou činnost, výchovu i aktivní odpočinek. Probíhá tu řada zájmových kroužků, pomáháme jim s doučováním, pořádáme společné akce a víkendy. Chceme, aby poznali své schopnosti dovednosti a hledali si koníčky, které by je připravily například na budoucí povolání,“ popisuje plány manažer projektu Miloslav Kubiš.

Jak již název projektu vyjadřuje, bude prospěšný nejen romským dětem a mládeži, ale všem zájemcům bez rozdílu věku, kteří mají zájem společně trávit volný čas a vzdělávat se.

Salesiáni působí v Ostravě od roku 1934. V padesátých letech byl salesiánský dům uzavřen, řeholníci násilně internováni a objekt byl předán ministerstvu obrany. Až do roku 1990 v něm sídlila Krajská vojenská správa a v roce 1991 byl vrácen zpět. V příštím roce tak oslaví Salesiánské středisko volného času Don Bosco v Ostravě již dvacet let svého působení.

Celkové náklady na projekt: 452 000 Kč
Výše požadovaného příspěvku: 300 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR10
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!