Mateřská škola využívá všechny dostupné možnosti k formování zdravého jedince a zohlednění talentu dětí. Škola úzce spolupracuje s rodinou a veškeré společné aktivity se uskutečňují v prostorách budovy a zahrady školy. V současných nevelkých prostorách tříd každodenně nabízí dětem pohybové aktivity. Pod odborným vedením se věnují gymnastice a tanci. Po rekonstrukci mateřské školy bude terasa přístupná i v době nepříznivého počasí a tak umožní využívat prostor k dalším všestranným aktivitám s rodiči, kroužkům a soutěžím. Děti budou mít stálé prostory ke cvičení a pohybovým hrám.

Cílem projektu je poskytnout nejmladší generaci dostatek možností a prostředků k fyzickým aktivitám a hrám. Naší vizí je vybavit tělocvičnu moderním nářadím a tělocvičnými prvky, které budou mít velký vliv na fyzickou zdatnost dětí. Tyto prvky budou využívány ke každodennímu cvičení, podpoří talent dětí navštěvujících gymnastický kroužek, budou využívány při volnočasových aktivitách – odpolední sportovní hry a cvičení s rodiči a další akce, jako jsou například tvořivé dílny, karneval, společné oslavy svátků. K vybavení tělocvičny plánujeme zakoupit, švédské lavice, minirotopedy, obruče, látkové tunely, trampolíny, balanční prvky, míče, branky a další tělocvičné prvky.

Chceme tak posílit u dětí zájem o sport a nenásilně zamezit sedavým aktivitám dětí a mládeže, zapojit do volnočasových aktivit i rodiče a mít v těchto prostorách stálé místo k setkávání a prohlubováni vztahů mezi školou a rodinou.

Celkové náklady na projekt: 150 000 Kč
Požadovaná částka: 80 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR24
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!