Nástroj, který se původně nacházel v kostele sv. Mikuláše ve Vlkovicích u Fulneku, několik posledních desetiletí beznadějně chátral, byl vandalsky poničen a těžce napaden červotočem. V roce 2007 darován Římskokatolické farnosti Moravská Ostrava, která tyto historicky i zvukově mimořádné varhany, jež patří mezi nejpamátnější a nejcennější v celém kraji, umístí po kompletní rekonstrukci do kostela sv. Václava. Stanou se tak nejen nejstarším nástrojem Ostravy, ale i celého regionu.

Restaurátorských prací, které byly zahájeny již v loňském roce, se ujali nejzkušenější odborníci z varhanářské dílny Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova. Termín dokončení prací za téměř dva miliony korun je plánován na srpen 2011 tak, aby v rámci oslav sv. Václava mohly být varhany slavnostně uvedeny do provozu. „Chrám svatého Václava disponuje v současné době pouze harmoniem, které může plnit funkci liturgického doprovodu jen v omezené míře,“ tvrdí diecézní organolog Jiří Krátký. Kostel, který je nestarší stavbou na území centra města Ostravy, je přitom pravidelně využíván mimo jiné i pro koncertní účely – například Janáčkův Máj či Svatováclavský hudební festival, a proto je vybavení píšťalovými varhanami žádoucí.

„Při úvahách, zda pořídit nástroj zbrusu nový či zrestaurovat nástroj starší, převážila druhá možnost. Navíc se tak zachrání vzácný nástroj odsouzený k pozvolnému zániku a obohatí se i kulturní život Ostravy,“ říká organolog.

A zdejší farář Jan plaček dodává: „Už se všichni těšíme, až se starobylým chrámem opět budou linout tóny královského nástroje. Pán Bůh zaplať za jakoukoliv podporu.“

Celkové náklady na projekt: 1 770 800 Kč
Požadovaná částka: 300 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR5
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!