Právě těmto aktivitám se již devět let věnuje v Bystřici nad Olší občanské sdružení CHEWAL, které se zabývá hiporehabilitací, což je souhrnné označení pro léčebné metody využívající jízdu na koni a další aktivity s koňmi. „Naším záměrem není provozovat jezdecký klub ani komerčně orientovanou stáj, ale vyvíjet obecně prospěšnou činnost,“ říká předseda sdružení Marcel Walaski.

„Věnujeme se především hipoterapii, což je rehabilitace za účasti zkušených fyzioterapeutů a napravuje zejména tělesná postižení (vadné držení těla, poúrazové stavy aj.), a také dalším aktivitám s využitím koní, které jsou zaměřeny na léčbu psychických poruch a mozkových dysfunkcí. Specifickou skupinou jsou smyslově postižení (nevidomí a slabozrací), děti s logopedickými vadami, ale i duševně nemocní dospělí,“ představuje činnost terapeutka Silvie Cymorková. K tomu slouží pět speciálně cvičených koní, kteří prošli náročným výcvikem.

V současnosti využívá služeb tři sta klientů – především dětí, ale i dospělých z Třinecka, Jablunkovska, Těšínska, Havířova a Ostravy. Více než osmdesát z nich absolvuje hiporehabilitaci pravidelně. I ti, pro něž hipoterapie není jedinou formou rehabilitace, ji zpravidla považují za nejoblíbenější a nejvíce se na ni těší. Oblíbené jsou také programy pro školy - Den dětí, Den země, Den koní apod.

Provoz je financován z darů sponzorů, vlastních drobných příjmů, z grantů nadací a rovněž díky nezištné práci dobrovolníků. Z grantu programu PRAZDROJ LIDEM by nyní rádi pořídili mobilní přístřešek pro koně. „Chceme i nadále poskytovat hiporehabilitační služby všem zájemcům, jejichž zdravotnímu stavu by tento způsob léčby mohl pomoci. Už předem proto děkujeme za každý vás hlas,“ shoduje se celý kolektiv.

Celkové náklady na projekt: 600 000 Kč
Požadovaná částka: 60 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR12
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!