Dnes ji navštěvuje 550 žáků a je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Již patnáct let zde jsou třídy se zaměřením na hokej, které spolupracují s hokejovým klubem Oceláři.

Grant z programu PRAZDROJ LIDEM by měl přispět k vybudování školní naučné stezky. Naučná stezka U splavu bude mít celkem osm stanovišť tvořených informačními panely, z nichž se žáci dozvědí vše o historii Třince, fauně a flóře v okolí školy, životním prostředí, ale i o řece Olši a jejím vlivu na utváření krajiny, chráněných územích v okolí města, geologickém utváření Beskyd a dalších zajímavostech. Žáci se budou podílet na sběru dat a informací, třídění získaných poznatků, a poté i na samotném zpracování informačních tabulí. Součástí budou i pracovní listy, v nichž uplatní nejen získané teoretické znalosti, ale budou rozvíjet i praktické dovednosti formou pokusů, měřením práce s botanickými klíči apod. Získají tak komplexní znalosti o okolí své školy a města a zároveň si vybudují kladný vztah k životnímu prostředí a okolní přírodě.

Školní naučná stezka bude určena pro žáky prvního i druhého stupně, jimž by přinesla zpestření výuky. Využívat ji budou moci i děti z ostatních základních škol či Domu dětí a mládeže v Třinci. „Bude záležet jen na učitelích, jak výuku přizpůsobí, a které informace využijí,“ vysvětluje autorka projektu Jana Hutová.

Žákům stezka pomůže nejen k zajímavějším vyučovacím hodinám přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, chemii či občanské nauce, ale naučí je také chápat základní ekologické problémy, rozvíjet porozumění vztahů člověka a přírody a napomáhat rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí.

Celkové náklady na projekt: 73 000 Kč
Požadovaná částka: 58 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR13
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!