Hlavním cílem školy je zajistit těžce handicapovaným žákům maximální rozvoj osobnosti a umožnit prožívat jim „normální život“ jako jejich zdravým vrstevníkům.

Projekt, jímž se nyní uchází o grant z programu PRAZDROJ LIDEM, se zaměřuje na další zkvalitnění výuky zakoupením interaktivní tabule a příslušenství.

„Vzdělávání dětí s mentálním postižením v kombinaci s různou formou dětské mozkové obrny, smyslovými vadami, artistickými rysy, epilepsií, vyžaduje speciální přístup a zakoupení speciálních a kompenzačních pomůcek, jejichž pořizovací cena je vysoká. Snažíme se využívat všech dostupných možností k rozvoji osobnosti dětí. Interaktivní tabule zkvalitní výchovně vzdělávací činnost, umožní výuku všem bez ohledu na druh postižení. Je pojízdná, velká plocha tabule motivuje žáka k udržení zrakové koncentrace, umožňuje práci ve skupině, procvičuje jemnou i hrubou motoriku, orientaci v prostoru, samostatnost. Dotekovým ovládáním tabule mohou beze slov vyjádřit své pocity a tím třeba pomohou vyřešit problém, o kterém se nemohou domluvit s ostatními z důvodu svého handicapu,“ představuje projekt ředitelka.

K interaktivní tabuli je nezbytné zajistit také notebook pro přenos dat na plochu.

Projekt má dlouhodobý charakter. Umožní speciální vzdělávání nejen současných, ale i budoucích žáků. Do budoucna škola počítá se zařazením využívání informačních technologií a tím i využívání interaktivních tabulí ve všech třídách.

Za každý hlas, který projektu pošlete, celý kolektiv školy již předem všem děkuje.

Celkové náklady na projekt: 130 000 Kč
Požadovaná částka: 100 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR14
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!