„Je to jedna z nejaktivnějších organizací, která sdružuje polovinu obce. Na naše hasiče se vždy můžeme spolehnout. Pomáhají nejen při ochraně před požáry, při živelných pohromách, ale i při všech významných akcích,“ chválí starosta obce Petr Martiňák.

Sbor dobrovolných hasičů patří rovněž mezi hlavní organizátory kulturního dění v obci – ať již jde o tradiční Ostatkový bál, Polonínské ohně, zájezdy a další akce. Kus dobré práce odvádí i při práci s dětmi a výchově mladé generace, což je vidět nejen na výsledcích v soutěžích mladých hasičů, ale i na přístupu mladých k požární ochraně. Každoročně pro ně pořádají tábor, kde si mohou procvičit požární znalosti a sportovní zdatnost.

Nyní však už potřebují nahradit starší výzbroj dětí, dorostenců, žen a mužů chybějící technickými prostředky, které jsou pravidelně používány nejen při soutěžích, ale také při zásazích v krizových situacích – povodních a požárech.

„Naši členové dosahují v soutěžích dobrých výsledků. To však vyžaduje nejen intenzivní trénink, ale i dobré technické vybavení, které nám zatím chybí. Náhrada a doplnění za nové by určitě přispělo ke zlepšení sportovních výsledků družstev a vzrostl by i zájem mladých lidí o požární problematiku a požární sport, kde každoročně zaznamenáváme úspěchy ve všech věkových kategoriích. Za zmínku stojí například postup dorostenců do krajského kola hry Plamen a postup družstev žen a mužů do okresního kola,“ představuje projekt Jakub Lipowczan.

Vytvoření kvalitního zázemí pro výcvik je předpokladem možnosti využití hasičského cvičiště i pro sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí, včetně přeshraniční spolupráce s obcí Jaworze, s níž místní hasiči spolupracují již pět let.

Celkové náklady na projekt: 78 236 Kč
Požadovaná částka: 62 536 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR11
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!