Právě mobilní hospic Ondrášek, který vznikl v Ostravě před pěti lety, umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít poslední část života důstojně, doma, v kruhu své rodiny.

Tým specializovaných zdravotních sester pod dohledem odborných lékařů a ve spolupráci s dalšími dobrovolníky pomáhá zmírňovat utrpení pacientů především s onkologickým onemocněním a jejich rodin poskytováním odborné, ošetřovatelské a lidské pomoci zaměřené především na zmírnění bolesti a důstojnost umírání. Spolupracují s ním psychologové, psychiatři, duchovní a právník. Součástí je i sociální poradna a poradna pro pozůstalé pro pomoc lidem, jež se ocitají v těžké životní situaci z důvodu blízkosti smrti.

„Naší společnou snahou je, aby smrt nebyla utrpením - ani pro pacienta, ani pro jeho nejbližší. Jsme tu pro ně a jejich rodiny k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu,“ říká ředitelka společnosti Jitka Varechová. Provozováním mobilního hospice je zaplněna mezera ve zdravotní péče o umírající, kteří si mohou zvolit domov jako místo svého odchodu ze života. Od začátku svého působení až dodnes doprovodil téměř čtyři sta klientů v nejtěžší části jejich života. Všechny nabízené služby jsou nevyléčitelně nemocným poskytovány zcela zdarma, klient hradí jen zapůjčení pomůcek. Finanční prostředky společnost získává pouze prostřednictvím sponzorských darů, dotací a grantů.

„Aby byl zajištěn plynulý chod Ondrášku, je nutné postupně vyměnit opotřebované a již ne zcela spolehlivé dva původní vozy Škoda Fabia, které se stále častěji hlásí o opravy. Pořízením nového automobilu by se tak mohlo nahradit jedno staré, pět let fungující v nepřetržitém provozu. Výměnou bychom rádi zaručili plánované i náhlé výjezdy k pacientům,“ představuje projekt, jímž žádají o grant v programu PRAZDROJ LIDEM ředitelka hospice.
Pokud vás tento projekt oslovil, pošlete mu svůj hlas. Nikdy nevíte, kdo z vašich blízkých může jednou podobnou službu potřebovat…

Celkové náklady na projekt: 2 360 000 Kč
Požadovaná částka: 300 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR22
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!