Převážně mladá generace si mezi sebou ráda posílá vysoce citlivý a často rovnou explicitní obsah. Jedná se o činnost nazývanou sexting. Webový portál listu New York Post uveřejnil výsledky psychologické studie, ve které se vědci pokusili zjistit více. Tedy proč zejména ženy posílají svým partnerům snímky, na kterých jsou v lepším případě oděny alespoň do spodního prádla.

Nebraská univerzita provedla průzkum, ve kterém se dotazovala žen, proč posílají „akty“. Více než třetina účastnic něžného pohlaví se totiž domnívá, že se to od nich očekává a považují to za „povinnou součást romantického vztahu“.

Studii uveřejnil časopis Computers in Human Behavior. Zúčastnilo se jí celkem 207 žen ve věkovém rozmezí 19–27 let, které poslaly za svůj život alespoň jednu nahou fotografii.

Výzkum probíhal za pomoci dotazníku, ve kterém měly ženy co nejpodrobněji přiblížit důvody, které je k tomuto kroku vedly. Více než 35 procent dotazovaných uvedlo, že posílání nahých fotek patří ke správnému vztahu. Téměř 21 procent žen vyhovělo přání mužů. Pro 17 procent žen pak bylo motivací nucené delší odloučení, nebo velká vzdálenost od svého partnera. Pro čtrnáct procent žen pak byl důvodem fakt, že chtěly tímto potvrdit pravost vztahu.

| Video: Youtube

Naplnění očekávání

„Vztahové motivy byly nejobvyklejší odpovědí. Naštěstí jen zřídka se objevily násilnické motivy či partnerův nátlak. Několik žen také uvedlo, že fotku poslalo jako sexy dárek, nebo jen tak pro pobavení či flirt,“ uvedli výzkumníci pod vedením Olivie R. Checkalskiové.

close Více než třetina dotazovaných žen chce splnit očekávání svého a být dobrou partnerkou. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Více než třetina dotazovaných žen chce splnit očekávání svého a být dobrou partnerkou.

„Ženy často posílají mužům nahé fotky. Přišli jsme na to, že ženy své intimní obrázky neposílají mužům bezmyšlenkovitě, ale jsou si dobře vědomé své motivace. A často je posílají také proto, že to jejich partneři očekávají jako správné chování ve vztahu,“ uvedli autoři studie.

Portál New York Post přinesl i výpověď jedné z účastnic výzkumu, proč intimní fotku partnerovi poslala. „Chtěla jsem mít pocit moci nad muži, kterým jsem své akty posílala. Vzbuzovala jsem v nich touhu a oni pak byli ochotní udělat pro mě cokoliv, jen aby získali další snímek,“ uvedla účastnice.