Kde: velký sál MěDK Karviná
Kdy: středa 9. října 19 hodin
Za kolik: vstupné od 285 korun