Kde: Havířov, KD Petra Bezruče
Kdy: čtvrtek 10. října od 18 hodin
Za kolik: 80 korun