Kde: Evangelický kostel v Ostravici
Kdy: 20. až 21. září od 9 hodin
Za kolik: zdarma

Projekt má být příležitostí k setkání lidí různého věku, pohlaví, národnosti či vyznání při společné práci, která navíc přispěje ke zvelebení okolí kostela. Evangelický kostel v Ostravici byl dlouhé roky zakryt vzrostlým lesem.

Před dvěma lety byl les vykácen a kostel se díky tomu stal novou dominantou obce. Tento prostor je nyní nutné upravit tak, aby byl přívětivý pro farníky a další návštěvníky obce.