KDY: 30. srpna, od 9 hodin
KDE: Třinec

Lidé na ně mohou zavítat v době od 9 do 17 hodin. Na Třineckých farmářských trzích mohou lidé nakoupit výrobky a výpěstky, které při cestě ke spotřebiteli nebyly přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly, či byly vyprodukovány v naší zemi. Trhy nabízí produkty hlavně od regionálních farmářů a řemeslníků. Další trhy budou následovat opět ve čtrnáctidenních intervalech.