Lucidní sny však bohužel v životě zažije jen asi polovina z nás a snahy o jejich vyvolání přinesly v minulosti spíše smíšené výsledky. Vy, kteří jste tento fenomén nikdy neprožili, nevěště hlavu. Studie zveřejněná v roce 2018 totiž odhalila jeden z nejúčinnějších způsobů, jak lucidní snění vyvolat. 

Vědci z Wisconsinsko-Madisonské univerzity a Lucidity Institutu na Havaji se rozhodli na základě vlastního předchozího výzkumu zjistit, jak by chemické látky zvané inhibitory acetylcholinesterázy (AChEls) mohly lucidní snění podpořit. 

Lék na Alzheimera a technika MILD

Obecně se předpokládá, že REM (z anglického rapid eyes movements - rychlé oční pohyby) fáze spánku pomáhá modulovat neurotransmiter (nízkomolekulární chemická látka v nervové soustavě) zvaný acetylcholin. A inhibitor AChEls pomáhá této sloučenině shromažďovat se v mozku tím, že inhibují (zpomalují) enzym, který acetylcholin inaktivuje.

Lidský mozek - Ilustrační foto
Jste neurotičtí? Osobnost vám může zkrátit život a poškodit mozek, říká studie

REM fáze je poslední a současně nejhlubší část spánku, kdy se nám zdají sny, součástí jsou také rychlé pohyby očí, zrychluje se dech a případné probuzení v této fázi zapříčiní, že pociťujeme únavu. V REM fázi je mozek téměř stejně aktivní jako když bdíme, a proto máme v této části spánku velmi živé sny. Při nedostatku REM fáze jsme náchylnější k duševním poruchám.

Vědci se proto rozhodli zapojit do výzkumu 121 účastníků, kterým podali lék galantin (rychle působící AChEls, používaný také při léčbě Alzheimerovy choroby), aby zjistili, jaký má vliv na jejich schopnost mít a vybavovat si jasné sny.

Je třeba zdůraznit, že tito dobrovolníci byli nadšenci s dlouhodobým zájmem o lucidní snění, kteří také absolvovali školení s protokoly pro navození lucidních snů (včetně tzv. techniky MILD - mnemonického navazování lucidního snění). Jakmile se tento kognitivní trénink zkombinoval s galantaminem, začaly se dít „lucidní věci“.

Brána do snového světa

Během tří po sobě jdoucích nocí účastníci užívali zvyšující se dávky léku, počínaje placebem, poté čtyři miligramy a poslední noc osm miligramů. Každou noc se účastníci probudili 4,5 hodiny po zhasnutí světel, procvičili si techniky navození snu, užili kapsle a vrátili se ke spánku.

Zdá se, že kombinace techniky navození snu v kombinaci s lékem na Alzheimerovu chorobu skutečně pomáhá vyvolat lucidní sny a vyšší dávka přinesla silnější výsledek.

Lidé s „hybridní imunitou“, kteří byli plně očkovaní a ještě předtím prodělali nákazu covid-19, mají nejsilnější ochranu proti viru.
Jaký typ imunity nejlépe chrání před covidem? Hybridní, ukázaly dvě nové studie

Při užívání „aktivního“ placeba (bez obsahu galantaminu, ale stále s použitím techniky MILD) hlásilo lucidní sen 14 procent účastníků, ale při požití čtyř miligramů galantaminu se tento podíl zvýšil na 27 procent. Při dávce osmi miligramů pak lucidní sen prožilo 42 procent účastníků.

Zdroj: Youtube

„Tato kombinovaná technika vedla k tomu, že celkem 69 ze 121 účastníků (57 procent) mělo při aktivní dávce galantaminu alespoň jednu ze dvou nocí lucidní sen,“ napsali vědci ve svém článku. „Tato metoda je jednou z dosud nejúčinnějších známých způsobů, jak navodit lucidní sny a je příslibem zpřístupnění lucidního snění širší populaci.“

Pomoc s traumaty

Toto zjištění je velmi důležité, protože kromě toho, že výzkum může pomoci lidem užívat si fantastické sny, v nichž mohou kontrolovat, co se děje, by také mohl pomoci vysvětlit souvislosti mezi lucidním sněním a vědomím a pomoci lidem čelit strachům a nezpracovaným traumatům během bezpečného spánku.

„Tato metoda má konečně takovou úspěšnost, jakou potřebujeme, abychom mohli řádně provádět výzkum lucidního snění,“ vysvětlil časopisu New Scientist psycholog Denholm Aspy z australské University of Adelaide, který se na studii nepodílel.

Jako ve Star Treku

Dokud nebudeme vědět více o bezpečnosti této techniky, nikdo by neměl s galantaminem experimentovat na vlastní pěst. Jakmile však bude proveden další výzkum, mohou tyto poznatky nakonec vybízet k téměř neomezenému světu imaginární zábavy a dobrodružství, píše server Science Alert.

Nepovinná očkování se dělí na hrazená a nehrazená. Rozhodnutí, zda je absolvovat, zůstává na vás. To, že je očkování nepovinné, ale neznamená, že není důležité.
Proč lidé odmítají očkování? Stopy vedou až ke špatnému dětství, tvrdí studie

„Když jsem přejížděl rukou po cihlové zdi, cítil jsem její hrubou strukturu i obrysy jednotlivých cihel,“ řekl jeden z členů týmu, kognitivní neurovědec Benjamin Baird z Wisconsinské univerzity v Madisonu, když vzpomínal na vlastní zkušenost s galantaminem.

„Je to jako vstoupit do simulátoru ve Star Treku, kde můžete zažít jakýkoli myslitelný zážitek, který si vyberete.“

MILD je zkratka pro “Mnemonic Induction of Lucid Dream”. Tuto techniku vynalezl Stephen LaBerge. Metodu nejen sám používal, ale také ji naučil dobrovolníky v jeho snové laboratoři, kde se snažil dokázat existenci lucidního snění. 

Technika MILD se skládá z několika kroků. V prvním kroku se dotyčný snaží zapamatovat si své sny, tedy zlepšit svou snovou paměť. Na to navazuje krok druhý, kdy se subjekt snaží si daný sen co nejlépe vybavit a zapsat si ho do snového deníku. Krok tři spočívá v odhodlání. Před usnutím je třeba stále dokola opakovat větu: „Až budu snít, probudím se ve snu”. Tato technika se stala nejvíce používanou a nejvíce účinnou technikou vůbec, lidé, kteří ji ovládají jsou schopni mít několik lucidních snů za sebou a navíc kdykoliv chtějí.