Pod žebříkem se nechodí. Pátek 13. je nešťastný. Černá kočka nosí smůlu - a když přeběhne přes cestu, předznamenává to něco špatného. Podobných pověr do dnešních dní mezi lidmi koluje mnoho.

Zatímco pověra o žebříku se dá v podstatě logicky vysvětlit (aby člověk nepřišel k úrazu), a pátek 13. údajně souvisí s doloženými historickými událostmi (v daný den byl například zničen templářský řád), z černých koček postupně udělal symbol hrůzy nános různých klepů a povídaček. 

Sedmnáctý srpen je od roku 2011 vyhlášen dnem vlídnosti, ocenění a pochopení pro černé kočky:

Starověcí Egypťané kočky všech barev uctívali jako ochraňující božstva a ve starověkém Římě byly jedinými zvířaty, která měla přístup do chrámů. To, že je černá kočka smolná, navíc ani dnes neplatí ve všech křesťanských zemích, v takovém Spojeném království podle knihy Deborah Robertsové Život s kočkou není pro kočku znamená štěstí, a za smolnou je naopak považována kočka bílá.

Proč tedy nosí v našich končinách podle pověr právě černá kočka smůlu?

„V evropském prostředí byla považovaná za převtělení ďábla a jeho spojenců (například čarodějnic), případně jejich pomocnici. Samozřejmě, že kdykoliv byli lidé ohroženi na životě či majetku nějakou neobvyklou či nečekanou újmou, připisovali to právě ďáblu a jeho pomocníkům. Ďábel i čarodějnice se neradi zjevovali ve své základní podobě, raději se převtělovali do černé kočky, případně ji za sebe posílali,“ vysvětlila pro seriál Deníku 100 otázek a odpovědí kurátorka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně Jana Poláková.

close 100 otázek a odpovědí info Zdroj: Deník zoom_in 100 otázek a odpovědí Také vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám ji na adresu 100otazek@denik.cz.

Proto si lidé začali spojovat černé kočky se znamením zlých sil, neštěstí a smůly.

„Černá barva v tomto případě představuje jednak spojení s ohněm (saze) a tedy peklem, jednak jistou symboliku černé, tedy zlé duše a v neposlední řadě připomíná noc,“ nastínila Poláková.

Vlastníte kočku? Váš čtyřnohý mazlíček o vás zřejmě ví víc, než vůbec tušíte:

Bílé kočky jsou pak vnímány jako neštěstí ve zmíněné Velké Británii a částečně i ve Spojených státech, když je člověk potká v noci. „Domýšlím se, že by to mohlo mít souvislost buď s dávným pojetím bílé barvy jako smuteční a tedy do jisté míry nešťastné (i dnes jsou na světě kultury, v nichž je takto bílá barva chápána), nebo s faktem, že zcela bílé kočky jsou de facto výjimečné,“ zamyslela se Poláková.