Výzkumníci z Univerzity v Novém Jižním Walesu se zaměřili na poměr šířky a výšky obličeje (takzvané fWHR) u 17 607 tváří. Poté požádali 121 respondentů, aby vybrané obličeje ohodnotili z hlediska toho, jak na ně působí. Osoby s vyšším fWHR (hranaté obličeje) působí podle účastníků studie agresivněji, než lidé s oválným či kulatým obličejem, mezi které patří například zpěvačka Rihanna nebo herec a režisér Ben Affleck. 

Cílem této studie bylo zjistit, zda tvar obličeje souvisí s vnímanou agresivitou. „Lidé získávají z obličejů druhých velké množství sociálně relevantních informací a po jediném pohledu vyvozují sociální závěry i o neznámých lidech," napsali vědci ve své studii zveřejněné v časopise Royal Society Open Science.

Sledování fWHR

Takzvané fWHR lze spočítat tak, že se šířka obličeje vydělí vertikální vzdáleností mezi nejvyšším bodem horního rtu a nejvyšším bodem očních víček. Ve výzkumu se vědci zaměřili na fWHR více než 17 tisíc osob ve věku od šesti do 93 let na jejich pasových fotografiích.

Kdo je temný empatik? Jedinec s temnými povahovými a osobnostními rysy, který ale zároveň vykazuje nadprůměrné empatické schopnosti.
Kdo jsou temní empatici? Jde o velmi nebezpečný osobnostní typ člověka

Měření ukázala, že mužské tváře mají ve věku 27-40 let výrazně vyšší fWHR než ženské. Od čtyřicátého roku věku se však situace otáčí. Ženské obličeje mají výrazně vyšší fWHR než mužské. 

V další části studie vědci požádali 121 účastníků, aby ohodnotili 1 893 pasových fotografií a uvedli, zda na ně tito lidé působí agresivním dojmem. 

Hranatá tvář rovná se fyzická síla

Výsledky ukázaly, že tváře s vysokým fWHR byly vnímány jako agresivnější než tváře s nízkým fWHR, a to zejména, pokud patřily mužům. Výzkumníci se proto domnívají, že mladé mužské hranaté tváře mohou sloužit jako signál fyzické síly a zdatnosti, a proto je vnímáme jako agresivnější. 

„Tento vzorec je u mladých dospělých v souladu s názorem, že fWHR je evolučně důležitým vodítkem fyzické impozantnosti. V tomto období života, kdy je pohlavní dvojtvárnost na vzestupu, si totiž nejčastěji vybíráme životního partnera,“ napsali vědci. 

Rozdíl mezi ženami a muži

U hranatých obličeju starších žen je to ale trochu jiné. Tento tvar může být důsledkem změn souvisejících s věkem, a proto je podle týmu vědců nevnímáme jako agresivnější. „Je možné, že při stárnutí žen existují rozsáhlejší fyzické změny, které tento vzorec vysvětlují,“ dodali. 

Hádky nemusí pokaždé jen uškodit. Mohou vztah upevnit.
Hádky mezi partnery vylepšují vztah. Musí se ale dodržovat určité podmínky

Změny související s věkem jsou tak podle vědců u žen a mužů odlišné a souvisí také s měnícím se BMI (index tělesné hmotnosti). Tato zjištění se navíc shodují i s předchozími studiemi, které zjistily, že fWHR souvisí i s dalšími typicky mužskými znaky.

Jedna z nich například uvádí, že muži s relativně větším fWHR mají větší bicepsy, jsou lepšími fyzickými bojovníky a vykazují známky dominantního a agresivního chování, včetně domácího násilí, píše server Mail One.

Vysoké fWHR a sexuální apetit

Studie zabývající se souvislostmi mezi tvarem obličeje a možnou agresivitou tak volně navázala na nedávnou studii vědců z Kanady, která zjistila, že muži i ženy s širokým a krátkým obličejem (jako má například bývalý fotbalista Wayne Rooney) mají větší sexuální apetit než lidé s jinými rysy. 

Pokud se chce člověk dožít vysokého věku, podle nejnovějšího vědeckého výzkumu by měl do svého jídelníčku zařadit mimo jiné množství zeleniny.
Vědci zjistili, jak si lidé mohou prodloužit život. Sestavili ideální jídelníček

Zúčastnilo se jí 314 vysokoškolských studentů a studentek, kteří tou dobou měli milostný vztah. Každý z nich vyplnil dotazník, týkající se jejich sexuálního apetitu, sexuální orientace, postoji k nevěře a sociosexuální orientace (sociosexualita je individuální rozdíl v ochotě zapojit se do náhodné sexuální aktivity mimo vztah). Výzkumníci si také každého studenta vyfotografovali, aby mohli analyzovat jeho fWHR. 

Výsledky ukázaly, že muži i ženy s vysokým fWHR (hranatým a širokým obličejem) vykazovali větší a častější chuť na sex než ostatní. Ukázalo se také, že muži s tímto tvarem obličeje jsou v otázce náhodného sexu povolnější a nevylučují potenciální nevěru.