Kroča pro tuto prodejní výstavu vybral menší a střední formáty. Návštěvník výstavy uvidí krajinu v okolí Hukvald, kde malíř žije, expresivní potoky i kytice. Výstava potrvá do 21. března. Pětašedesátiletý Antonín Kroča patří k nejvýraznějším uměleckým osobnostem našeho regionu. Jeho význam však dávno přerostl hranice regionu a divoká malba jej proslavila v České republice i v zahraničí. „Potlačil jsem skladbu a do obrazů přenáším věci, které vidím a cítím. Nedělám skici. Mé obrazy vznikají v plenéru, přímo na místě, které maluji. Jinak bych nezachytil atmosféru a působení přírody," popisoval Antonín Kroča svůj přístup k malování. Podobně vznikají i portréty. „Doslova se napojím na člověka. Nezachycuji jeho podobu, ale to, jak jej vnímám, jak působí. Jdu do jeho podstaty, říkám, že jdu až do DNA. Taková malba pro mne představuje určitý boj, je náročná, na druhé straně mě to vše ohromně nabíjí. Proto mě malování tak moc baví," vyznal se Antonín Kroča.

Je jedním z mála malířů, který nemaluje štětcem, ale přímo rukama. „Vzniklo to v době, kdy jsem začal malbu zrychlovat. Reagoval jsem na podněty, dělal rychlé tahy a štětcem to nejde stíhat. Proto maluji rukama. Ale štětec používám pořád, vytvářím jím základní stavbu motivu," vysvětlil Antonín Kroča.

Narodil se v Hukvaldech, absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1995 založil v bývalé škole v Rychalticích svou galerii, kterou využívá také jako ateliér. Je členem Sdružení výtvarných umělců Mánes. Uspořádal desítky výstav v naší republice i v zahraničí. Jeho obrazy jsou ve sbírkách Národní galerie Praha, Galerie výtvarného umění Ostrava, Českém muzeu výtvarných umění v Praze, Galerie für moderne Kunststiller ve Vídni a v soukromých sbírkách po celém světě.