22. března letošního roku uplyne 100 let od jeho narození. Nejenom v Praze, ale i v našem kraji jsou nemalé důvody k tomu, aby toto jubileum bylo důstojně připomenuto. Národní divadlo v Praze připravuje slavnostní hudební matiné k uctění památky umělce. Uskuteční se v neděli 28. března v 11 hodin v historické budově Národního divadla Praha.

Podle vyjádření Marie Ulrichové-Hakenové, dcery zesnulého umělce, na by jevišti naší Zlaté kapličky měli při této příležitosti také vystoupit osobnosti naší i světové operní scény Eva Urbanová a barytonista Ivan Kusnyer.

„Kulturní komise v Bašce spolu s Lašským smíšeným pěveckým sborem připravuje autobusový zájezd nejenom pro občany Bašky, členy Lašského smíšeného pěveckého sboru, ale i další zájemce na toto hudební matiné,“ uvedla předsedkyně komise Stanislava Vítová. Vždyť Eduard Haken si náš kraj velice oblíbil a desítky společných koncertů s Lašským smíšeným sborem zůstávají sice již jenom ve vzpomínkách pamětníků, ale přesto je dnes ještě nemálo těch, kteří si tuto osobnost rádi připomenou.

„Nebyly to jenom společné koncerty v Bašce a na mnoha místech naší vlasti, ale také v chrámech ve Frýdku i Místku, Chlebovicích, Rychalticích, v sálech ve Staříči, Fryčovicích, Krmelíně, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Řepištích, Václavovicích a určitě ještě jinde,“ vzpomíná Adolf Kolčář, dlouholetý sbormistr Lašského smíšeného pěveckého sboru z Bašky. „V mých vzpomínkách zůstává i neděle 20. května 1990, kdy Eduard Haken vystoupil jako host Janáčkova festivalu na Hukvaldech,“ připomenul Kolčář.

U příležitosti tehdejších koncertů byl Haken přijat předsedou ONV Jaroslavem Menšíkem v přítomnosti místopředsedů ONV Valentina Nohla a Jana Krulikovského. V besedě se také vyznal ze svého vřelého vztahu ke Slezsku, ostatně jak jinak, vždyť jeho manželka, herečka Národního divadla, pochází z Horní Suché. Při besedě tehdy také Eduard Haken řekl: „Mám rád rovné lidi. Ať jsi jakéhokoliv přesvědčení, ale buď především člověkem.“

Asi již pozapomenutou zůstává také vzpomínka na 30. březen 1984, kdy Eduard Haken spolu s Lašským smíšeným pěveckým sborem vystoupil v malém koncertním sále Domu umělců v Praze a přednesl zde také písně lidové autorky Boženy Peterkové – rodačky z Janovic. Byl rovněž přítomen v hledišti Národního divadla, kdy se zde uskutečnilo představení Lucerny u příležitosti slavnostního představení Národního divadla pro okres Frýdek-Místek. Před tímto představením byla na jevišti Národního divadla také Božena Peterková a její verše a písně nazvané Vinšování z Beskyd věnované Národnímu divadlu, redakčně upravené Karlem Bogarem s ilustracemi Evy Kučerové, byly předány jako upomínka na toto slavnostní představení a na náš kraj řediteli Národního divadla. „Rád bych se podíval do archivu Národního divadla, zda-li toto Vinšování z Beskyd, které jsme tehdy spolu s Osvětovou besedou v Bašce připravili, je zde ještě k nahlédnutí, moc by mě to zajímalo,“ uvedl člen Bezručova kraje Gerhard Pustka.

FRANTIŠEK VANÍČEK