Členové Místecké Violy recitovali verše Ireny Kopecké za doprovodu klavíristky Marie Tylečkové, která si pro tuto slavnostní příležitost připravila skladby Čajkovského a Glinky. Příborská rodačka, spisovatelka a básnířka Irena Kopecká začala knižně svou tvorbu vydávat až v pozdějším věku, i když už začala psát v patnácti létech. Její verše jsou hluboce spjaty s přírodou a lidským konáním. Součástí tohoto pořadu byl také křest poslední básnické sbírky Ireny Kopecké Remízky slov. Tato útlá knížečka s ilustracemi Zdeňka Babince byla slavnostně pokřtěna vodou ze studánky Jana Sarkandra z Příbora. Kmotřičkami byly Vlasta Blizňáková – moderátorka celého odpoledne, Ludmila Hanáková – odpovědná redaktorka a Jaroslava Kukuczková – manželka Jana Kukuczky – předsedy kulturního sdružení Bezručův kraj, který k Remízkám slov napsal doslov jako vyznání autorce. Přítomen byl i vydavatel Milo Komínek z nakladatelství Moravia z kanadskéhoToronta. V této sbírce najdeme osmdesát krátkých básní. „Verše mne napadají při různých příležitostech, třeba když jedu domů autobusem. Zaznamenám si je a doma je dále rozvíjím. K napsaným veršům se vždy vracím, obměňuji slova, protože každé slovo má v rýmu svůj význam. Básně v této sbírce vznikaly celý rok, než jsem uznala, že jsou vhodné ukázat je veřejnosti. Budu ráda, když vás potěší,“ tolik řekla Irena Kopecká k právě vydané básnické sbírce Remízky slov.