Na živý betlém a biblický příběh o stvoření světa a člověka, o Adamovi a Evě a jejich prvotním hříchu i o příchodu proroka Izaiáše se o 1. svátku vánočním přišlo podívat mnoho desítek věřících i nevěřících lidí do doberského kostela. Prastarou legendu oživila mládež ze zdejšího skautského oddílu. Příběh začínal v kostele, po prvních epizodách se ale celý dav odebral ven na „betlémskou pouť“ pozdravit malého Ježíška.

Cestou všechny doprovázel zpěvem koled andělský sbor a u jesliček pak nechyběli tři králové a zvláště děti potěšil i živý kůň, osel a ovce. „Tradice živého betlému v Dobré vznikla už před patnácti nebo šestnácti lety za tehdejšího faráře, otce Petra Eliáše. Kdysi tu živé betlémy dělala farní mládež, ale v poslední době je organizují skauti. V pořádání akce se střídají vždy po roce Dobrá a Dobratice,“ vysvětlila jedna z organizátorek Markéta Kučová.

Letos se na příběh o Ježíškovi do Dobré přišlo podívat mimořádně hodně lidí. „Živý betlém jsem v této farnosti zažil počtvrté a za tu dobu se tu letos sešlo nejvíce lidí, co pamatuji. Je to velmi hezká připomínka toho, proč vlastně Vánoce slavíme. Mladí lidé pokaždé zahrají nějaký biblický příběh a pak se všichni společně jdou v průvodu podívat k jesličkám. Takovýmto způsobem to probíhá jen málokde,“ řekl doberský farář, otec Bohumil Vícha.

„Na živé betlémy se v Dobré nebo Dobraticích chodívám dívat skoro každý rok, moc se mi to líbí. Letos byl úžasný osel Iháček a Marie s Ježíškem samozřejmě také. Překvapilo mě, kolik lidí tento rok přišlo,“ usmíval se Lukáš Kuča z Dobré. „Je to velmi pěkná akce, patří už neodmyslitelně k doberským a dobratickým Vánocům. Je to možná také jediný čas v roce, kdy mohu na jednom místě potkat najednou tolik známých lidí a kamarádů,“ podotkl Jiří Carbol mladší z Dobré.