„Gajdy, píšťaly, fujary, cimbály, bojtky, nápěvy, písničky, příběhy, skazky, legrácky, to je hlavní festivalový večer Gajdyfestu,“ shrnul pořadatel Aleš Adamík.

Dvanáctý ročník mezinárodního festivalu skončí v sobotu – muzikanti se sejdou v 17 hodin ve staré hospodě na Hrčavě. „Dudy či gajdy jsou archaický hudební nástroj, který můžeme v různých podobách najít v hudebním instrumentáři mnoha národů. Nalezneme jej na britských ostrovech, ve Francii, Itálii, Španělsku a dalších zemích Evropy, v Asii i na severu Afriky. V našem regionu byly gajdy nedílnou součástí podhorské karpatské pastevecké kultury,“ připomněl Adamík s tím, že ve Slezsku se nástroj ustálil do podoby gajd dvojhlasých.

Hrčavské písně se hrají po celém světě

Když se podívá do hudební „kuchyně“ jihotěšínských hrčavských gajd v podání legendární Gajdošské muziky Vladka Zogaty, zdůrazní toto: „Muzika zpracovává materiál z oblasti Hrčavy, obce ve Slezsku na pomezí Polska, Slovenska a České republiky, kde se živé lidové zvyky dochovaly až do padesátých let minulého století.“ Muzika nese název podle gajdoše Vladka Zogaty, nositele ocenění Laureát MFF Strážnice za udržování rodové hudební tradice. Muzika založila svou činnost v 80. letech minulého století.

„Gajdoš Vladek Zogata nese obrovskou zásluhu na tom, že hrčavské písničky hrají muzikanti nejen na Moravě a ve Slezsku, ale i v různých koutech světa,“ pochválil tradičního účastníka Gajdyfestu Aleš Adamík.