„Jsem velmi rád, že se zde setkáváme již po třiadvacáté, že mnozí lidé, navzdory dnešní hektické době, stále nejen čtou, ale také píší prózu i poezii, čehož je tato soutěž nesporným důkazem. Letošní ročník považuji za obzvláště vydařený, neboť počet účastníků dosáhl téměř stovky a je nejvyšší v celé historii soutěže. Nechť je nám v tomto směru nakloněna i budoucnost," řekl ředitel knihovny Tomáš Benedikt Zbranek.

„Letošní ročník byl výjimečný velkým počtem příspěvků a účastí autorů ze všech koutů republiky na slavnostním setkání. Velkou ctí pro nás byla účast literátů z Prahy, Berouna nebo Litoměřic, kteří museli vážit dlouhou cestu," dodala knihovnice a organizátorka soutěže Jiřina Dvořáková.

Práce posuzovala porota tvořená básnířkou Lydií Romanskou, malířem a básníkem Vítem Adamusem a odbornicí na český jazyk Lenkou Skřekuckou. Již tradičně se práce hodnotily v několika věkových kategoriích. V kategorii poezie a zároveň i próza do 18 let zvítězila Eliška Kohlíčková, v kategorii poezie nad 18 let Monika Fischerová, v kategorii nad 30 let zvítězila Pavlína Kollárová. V kategorii próza nad 18 let se na prvním místě umístil Patrik Stejskal a v kategorii próza nad 30 let Šárka Dvorská. Výsledkovou listinu je možné si prohlédnout na webových stránkách městské knihovny.