V současné době působí ve Frýdku-Místku několik kulturních subjektů. Mezi nejvýznamnější patří jako nejstarší Matice slezskámístecká, dále kulturní sdružení Bezručův kraj, Literární klub Petra Bezruče, literární společnost Viola, Klub filmových amatérů a další. V příštím roce bude mít své výročí Matice slezská (odbor místecký), která navazuje na nejstarší Matici místeckou.

Kulturní život v Místku vzkříšen

Ta byla podle valné hromady ustavena koncem roku 1895 v sídle místecké Občanské besedy. Z její iniciativy z předminulého století byl vzkříšen kulturní život v Místku jak co do veřejných akcí, tak i za podpory majetných subjektů. Je zajímavé, že po odchodu básníka Petra Bezruče z Místku v roce 1893 byl “de iure“ řádným členem tohoto spolku jmenován i Vladimír Vašek.

V současné době Matice slezská – odbor místecký pracuje bez přestávky od sametové revoluce, kdy byla znovu ustavena v čele s Jiřím Kotáskem. Každoročně si dává, i když počtem málo členů, smělé úkoly do dalšího období. Právě nyní bilancuje svou činnost a to jednak tím, že vydala několik svazků své cyklické řady písemností pod názvem Slezské zemi, ale i zářijový vlastivědný zájezd Po stopách Petra Bezruče, kdy navštívila jeho rodnou Opavu, památník i jeho hrob a kulturní zařízení.

Národopisné slavnosti v Dolní Lomné

Na říjnové schůzi si členové matice vytýčili úkoly pro příští rok. Jednak oslaví výročí svého založení, ale připravují i vydání dvou svazků Slezské zemi jako osmnáctý svazek pod názvem Petr Bezruč, a to v únoru k výročí jeho úmrtí. V létě svazek číslo 19 o jednom z novodobých zakladatelů Vítězslavu Závadovi z Frýdku. K dalším aktivitám řekl předseda Kotásek: „Již dlouho se zamýšlím nad historií samotného Frýdku, protože J. Linhart vydal v minulosti knihu o Místku a tuto frýdeckou část nikdo ještě písemně nevydal.“

Ve svém plánu na příští rok mají členové snahu uspořádat další vlastivědný zájezd do Dolní Lomné, kde je slezské středisko Matice a kde se pořádají tradiční národopisné slavnosti. Ve výboru Matice má každý své úkoly. Jednatelka Jana Havránková organizuje zájezdovou činnost a navštěvuje Seniorgymnázium v Muzeu Beskyd, Bohuslav Dočekal spolu s Olgou Tlučkovou oživují jak schůze, tak i publikační činnost svými literárními básněmi, Vilém Vlk se zaměřuje na život a dílo básníka Petra Bezruče, s nimž si v letech 1952 až 1957 jako redaktor Bezručova textiláku dopisoval a předseda Jiří Kotásek se věnuje archeologické činnosti a badatelské činnosti historie svého bydliště Starého Města a Jamnice.