V komponovaném pořadu, který měl ukázat rozmanité tvůrčí přístupy k jevištnímu ztvárnění hudebního a tanečního materiálu, se setkaly dětské folklorní soubory zastupující regiony celé republiky. „Všichni vybraní účinkující přispívají k rozvoji dětského folkloru jakožto jevištního žánru. Důkazem toho je jejich pravidelné účinkování na Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů, která se koná jednou za dva roky v Jihlavě," uvedla Iva Jurenková ze souboru Ondrášek.

Členové souboru se představili s choreografiemi Lenky Dujkové s názvem Pastevecké, Co na vrbě rostě a Jak na nebi, tak na zemi, která se stala zároveň mottem a názvem celého pořadu. „Pořad měl nejen veliký ohlas u diváků, ale byl oceněn i odbornou porotou festivalu. Autorky Kateřina Černíčková a Lenka Šťastná získaly Cenu ředitele Národního ústavu lidové kultury," poznamenala Iva Jurenková.

Ondrášek svým účinkováním ve Strážnici završil další úspěšnou sezónu, ve které se mu podařilo zvítězit v regionálním kole soutěžní přehlídky dětských folklorních souborů a popáté získat zvláštní ocenění poroty v celostátním kole této přehlídky v Jihlavě. Prázdniny si děti zpestří pobytem na letní taneční škole a 22. srpna vystoupením na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce pod Ondřejníkem. Tamní slavnosti mají dlouholetou tradici. Loni se ve Lhotce v areálu u školy s výhledem na vrcholy Ondřejníku uskutečnil jubilejní dvacátý ročník.