Městský les v Jablunkově zažil vytvoření nového českého rekordu. V rámci folklorního festivalu Jackové dětem, který se uskutečnil 1. července, se na jednom místě sešlo celkem 1052 medvídků. V České republice se o to dosud nikdo nepokusil. Akci, která potěšila zejména nejmenší návštěvníky areálu, označili pořadatelé za mimořádně vydařenou. „Šlo o doprovodnou akci ke Dni dětí, která festival Jackové dětem oživila. Díky medvědům se podařilo sehnat i více sponzorů. Přišla spousta dětí, což bylo znát i na tom konečném výsledku,“ uvedla Jana Skalická z DDM Jablunkov. „Spolupráce s Muzeem Těšínska, které akci medializovalo a snažilo se ji dostat do povědomí, byla opravdu výborná. A to i s jeho jablunkovskou pobočkou. My jsme zajistili propagační letáky, které jsme v domě dětí rozdávali, v průběhu týdne před Medvědím rekordem chodili po Jablunkově Jackové v krojích společně s převlečenými medvídky,“ poznamenala Skalická.

„Děti přicházely většinou s jedním či dvěma kusy, některé ale přinesly i třicet medvídků,“ přiblížila Pavlína Nováková z Muzea Těšínska, jejíž nápad stál u zrodu celé akce. Akce lákala i dospělé, například pražský sběratel Petr Hanč do areálu přivezl 105 exemplářů. Výsledek ohlásil komisař pelhřimovské agentury Dobrý den David Valový, jenž počítání medvídků pečlivě kontroloval. „Rekord se mi líbil, je to pěkné číslo. Doufám, že vydrží dlouho,“ řekl redakci Valový a dodal: „Medvídci museli být trojrozměrní. Neuznávali jsme nálepky ani nášivky, vyřadili jsme také krávu, veverku a dva králíky,“ smál se Valový. Sběr probíhal od osmi hodin ráno do 13.30 odpoledne. Pokud bude chtít někdo rekord překonat, musí dodržet i tento časový limit. Podle Valového se rekord z Jablunkova již objevil v interní České databázi rekordů, kterou si vede právě agentura Dobrý den. Výkon by se mohl objevit i v publikaci Česká kniha rekordů, která vyjde zřejmě v příštím roce. „Myslím, že ta šance je velká,“ řekl Valový. Folklorní festival Jackové dětem navštívilo podle odhadů tři tisíce dětí a dospělých. „Příští rok se uskuteční jubilejní desátý ročník, usilujeme o to, aby oslava mohla být opravdu velká,“ uvedla Jana Skalická z Domu dětí a mládeže Jablunkov.

Medvědy mohou návštěvníci Jablunkova potkat také ve výstavní síni muzea na Mariánském náměstí. Aktuální výstava nabízí až do 31. října hned 365 medvídků. „Některé exponáty pocházejí ze sbírek Muzea Těšínska, zbytek zapůjčil právě Klub Panenek České republiky,“ poznamenala průvodkyně muzea Marie Pyszková. Také podle ní byla akce Medvědí rekord vydařená. „Jsme velmi spokojeni, i když původně jsme doufali až v tři tisíce medvídků,“ poznamenala Pyszková.

Pavlína Nováková o medvědech v Jablunkově:

„Program festivalu Jackové dětem a muzejní akce spojila „legenda“ o uherském kupci, který putoval po staré obchodní stezce vedoucí přes Jablunkov. Před dávnými časy zabil zchamtivosti - pro drahou kožešinu - vzácného medvěda, který žil vkraji. Tím ho odsoudil kvěčnému bloudění mezi světem živých a mrtvých, dokud jej někdo nevysvobodí. A to nastane jen když bude vJablunkově mnoho medvědů. A zároveň i truhla vydá své tajemství.

O této pověsti nikdo nevěděl, dokud se na půdě starého domu vJablunkově nenašla stará truhla sklíčem a pergamenem, ve které byla událost popsána. Protože se jednalo o staré písmo, s nímž si lidé nevěděli rady, pozvali pracovníky zMuzea Těšínska, aby jim pomohli pergamen přečíst. Ti pergamen hravě rozluštili. Pak dali sJablunkovany hlavy dohromady a začali jednat – vytvořili výstavu Medvědi, na které je kvidění 365 medvědů pohromadě.

Ale vůbec nic se nestalo – medvěd vysvobozen nebyl. Teprve pak dospělé napadlo, že by ke spolupráci mohli a měli pozvat děti a nejenom děti zdejší, ale i zokolních států - všude tam se vzácný medvěd pohyboval. Proto zorganizovali celou akci. Během celého programu byla na pódiu i tajemná truhla. Existoval k ní sice klíč, který si jednotlivé soubory předávaly navzájem, ale truhlu neustále nešlo otevřít. Klíč do zámku zapadl až vmomentu vyhlášení výsledku rekordu. Truhla se otevřela a vydala své tajemství – odměny pro vylosované děti, které se na rekordu podílely.

Rekord je vytvořen , medvěd vysvobozen, děti utancované, odměny rozdané, organizátoři si otřeli pot zčela, že se všechno vyvedlo. Medvídkové byli vybíráni na základě šatních lístků, které se poté tedy slosovaly. Rekordmani, tedy medvědi se scházeli jak po jednom, tak po více kusech – 4, 6, 16, 38 a dokonce 105. Tento počet donesl Petr Hanč z Prahy, člen Klubu Panenky ČR, tudíž pravděpodobně zároveň účastník znejvětší dálky. Opice, kráva, králíci, myš a prasátko museli být vyřazeni - sice stěžkým srdcem, při pohledu na děti, ale jinak se nedalo. Většina rekordmanů byla plyšová a látková, ale našel se také plast, keramika, dřevo a dokonce také sklo.

Po vyhlášení výsledků se rekordmani opět vraceli ke svým „trenérům – dětem“. Zároveň jako poděkování za účast, každý zúčastněný rekordu obdržel nálepku sobrázkem medvědů, které nakreslily jablunkovské děti - žáci 2. A ZŠ Jablunkov Lukáš Kwaczek, Viktorie Čmielová a Martin Vymlátil.

Účastníci rekordu mohli u vedlejšího stanoviště shlédnout i obrázkovou prezentaci a zúčastnit se povídání o živých medvědech – šelmách, které pro ně připravili František Šulgan, pracovník Správy CHKO Beskydy a ve volném čase člen ZO Českého svazu ochránců přírody Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm, spolu se synem Michalem. František Šulgan se problematikou velkých šelem zabývá od roku 1994, a to i na mezinárodní úrovni. Povídání doplnily sádrové odlitky stop opravdických medvědů a dalších šelem.

Medvídkové se vMěstském lese vydávali až do sedmnácti hodin. O ty, které si nikdo nevyzvedl nebo se na ně zvelké radosti a oslavování zapomnělo, bylo dobře postaráno. Nebyli vypuštěni do volné přírody, ale odjeli sdoprovodem do jablunkovské výstavní síně, kde strávili pěkný odpočinkový víkend sostatními exponáty a čekali splyšovým úsměvem na své majitele. Doprovodný program by měl pokračovat během prázdnin Medvědími kvízy a testy ve výstavní síni a ve Zpravodaji města Jablunkova. Každý návštěvník výstavy během letních prázdnin obdrží splatnou vstupenkou i nálepku Medvědí rekord.“