Theodora Peřinová je vůbec první ženou, která zmíněné ocenění získala. Narodila se 29. října 1929. „V únoru 1959 přišla do tehdejšího Domu pionýrů a mládeže v Třinci a v roce 1960 se stala jeho ředitelkou,“ připomněla třinecká místostarostka Milada Hejmejová s tím, že Peřinová hned ve školním roce 1961/62 právě u DPM založila dětský pěvecký sbor.

„Jaké pohnutky ji k tomu vedly, to je i dnes jasné všem, kteří s ní někdy spolupracovali. Byly to vlastní muzikální schopnosti, láska k hudbě, touha vštípit krásu zpěvu mladé generaci, rozezpívat mladé lidi města, dát jim náplň pro volný čas a přinést lásku na celý život. To vše se naplnilo,“ uvedla Hejmejová. Dodala, že Peřinová se při své skromnosti snažila po nějaké době přivést ke sboru erudovanějšího člověka, takže se po třech letech objevil dirigent Václav Štývar.

Pro sbor zařizovala vše podstatné

„Po úsměvných peripetiích ho přesvědčila, aby dětský sbor řídil. Paní Dorce tím ale starostí neubylo. Sbor je ve svém životě mravenčí práce, která představuje výčet nepřeberného množství činností: příprava zkoušek a notového materiálu, pořizování koncertních oděvů, odborná soustředění, prázdninová soustředění, koncertní vystoupení, zahraniční zájezdy, natáčení pro rozhlas i televizi, „kronika sboru“, notový archív, nábory nových členů, komunikace s rodiči,“ vyjmenovala místostarostka. Vše zmíněné Peřinová organizovala až do odchodu do důchodu v říjnu 1983 z pozice ředitelky střediska volného času.

Pak její práce pokračovala, i když bez nároku na odměnu. V září 1990 se do střediska volného času vrátila jako pedagogický pracovník, od srpna 1997 byla vedoucí oddělení souborů a od září 2000 pracovala čtyři hodiny týdně jako vedoucí skupiny Štývarova dětského sboru. „I dnes paní Peřinovou potkáte v „domečku“ na Bezručově ulici, kde uzavřená v místnosti archivu sboru zpracovává podklady pro kroniku a stará se o mnohé, jež ke sboru náleží,“ poznamenala Hejmejová k ženě, která založila slávu Štývarova dětského sboru, do něhož vložila celý svůj aktivní život.

Jejíma rukama prošly tisíce dětí

„Pracovitýma rukama paní Dorky prošlo několik tisíc dětí, které zpívají po celé republice, hrají po celém světě a hrdě se hlásí k Třinci a Štývarovu dětskému sboru. Paní Dorka sama mnoho let zpívala v Pěveckém sboru Martinů. Je jen s podivem, kde na to ještě nacházela čas. Štývarův dětský sbor se všemi svými složkami a následně komorní sbor Camerata získaly řadu ocenění doma i v zahraničí. Patří do pěvecké paměti České republiky,“ míní Hejmejová. Podle ní je Peřinová vzorem cílevědomé práce a zároveň vzorem člověka, který nikdy nevystupoval pro slávu do popředí.

„Co nestihla udělat paní Peřinová, dělají už mnoho let její děti a vnuci a paní Dorka z toho jistě má velkou radost,“ řekla Hejmejová.

Kam dál? Oceněný šachista Schoupal vzpomínal na Karpova