Kde: Bezručova vyhlídka v Sedlištích
Kdy: v sobotu 5. října od 10 hodin
Za kolik: zdarma

Vzhledem k přijatelné délce a fyzické nenáročnosti je okruh vhodný pro všechny věkové generace. Start rodin s dětmi bude v 10 hodin v Lískovci - Hájku. Pro ostatní je individuální s cílem na Bezručově vyhlídce v době od 11 do 13 hodin.