Po tři týdny budou v areálu Nemocnice Třinec pracovat sochaři a malíři tří zemí. Exponáty se stávají součástí Galerie v přírodě, která je po celý rok volně přístupná pacientům a návštěvníkům nemocnice a také všem milovníkům umění.

Galerie v přírodě byla již v roce 2003 zapsána do české verze Knihy rekordů. Sbírka dnes čítá více než 70 exponátů. Oficiální zahájení Třineckých dnů umění 2009 proběhne 18. května. Práce na exponátech budou probíhat téměř tři týdny.

Praktické využití arteterapie nabídne Výtvarná dílna ve středisku Jordán Slezské diakonie ve dnech 26. a 27. května. Stálí klienti střediska budou pracovat pod vedením zkušených odborníků. Výsledné práce budou vystaveny v rámci slavnostní vernisáže Třineckých dnů umění. V prvních červnových dnech, přesněji 2. až 4. června, si široká veřejnost bude moci vyzkoušet působení arteterapie a ergoterapie přímo na vlastní kůži. Miniveletr arteterapie – to je práce s hlínou, malba, drátkování, modelování z Fima nebo quilting.

„Stánky přímo před vstupem do nemocnice jistě osloví pacienty a návštěvníky nemocnice. Věříme, že tuto nevšední příležitost využijí také učitelé třineckých škol a přijdou s dětmi v rámci školní výuky,“ řekla mluvčí Nemocnice Třinec Lenka Franková.

Pro slavnostní vernisáž je vyhrazen pátek 5. června. „Představíme vám nové přírůstky do Galerie v přírodě. Budete mít jedinečnou možnost poznat autory jednotlivých exponátů. Na vernisáži budou vystavena také dílka vytvořená v rámci Výtvarné dílny,“ upřesnila Franková.

Pozvání na letošní Třinecké dny umění přijali:

Martin Múranica (kámen, Slovensko), Tomáš Franta (kámen, ČR), Petr Šťastný (kámen, ČR), Bernardeta Stepień (malířka, Polsko), Eduard Habdas (malíř, Polsko), Piotr Butkiewicz (kámen, Polsko), Jiří Černý (kámen, ČR), Stanislav Zorman (plastika, kurátor, ČR).

Kromě zkušených výtvarníků budou v Třinci pracovat také studenti ostravské soukromé školy Ave Art. „Po dobrých zkušenostech z loňské spolupráce rádi uvítáme mladé výtvarníky. Pro studenty to bude jedna z prvních velkých zkušeností a setkání s mimořádnými lidmi z oboru,“ uzavřela Franková. Na organizaci Třineckých dnů umění 2009 se podílejí Nemocnice Třinec a Slezská diakonie.