K návštěvě školy byly věnovány první dvě vyučovací hodiny. Do prvních až pátých tříd přišlo 181 a na druhý stupeň 37 většinou rodičů a prarodičů. Hodně lidí bylo kupříkladu na hodině češtiny v první třídě učitelky Simony Kundelové. Stejně i v šestce, kde právě učila Zuzana Štrbáková matematiku.

Žáci překypovali značnou aktivitou. Bylo znát, že obě kantorky dovedly zcela upoutat jejich pozornost. „Je to poprvé co jsme zvolili postup, kdy rodiče měli možnost být přítomni přímo na vyučování a poznat, jak taková hodina probíhá. Byla to rovněž příležitost seznámit se s moderní technikou, například s interaktivními tabulemi nebo jednoduchými, ale účinnými učebními pomůckami. Celou akci podrobně vyhodnotíme a získané poznatky využijeme v naší práci,“ uvedla ředitelka školy Naděžda Pavlisková.

Základní škola v Šenově s právní subjektivitou má sídlo na Radničním náměstí a odloučené pracoviště v Těšínské ulici.

Celkem má sedmadvacet tříd s téměř šesti sty žáky v prvních až devátých ročnících. O výuku se stará dvaačtyřicet učitelů a čtyři pedagogové ve školní družině. Je dobře vybavená a v současnosti prochází další obnovou. Zapojila se do projektu Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově. Jejím cílem je modernizace kmenových a odborných učeben, prostor pro zájmovou a sportovní činnost včetně venkovních hřišť, místností pro uložení pomůcek a přípravnou práci pro učitele, studijní zóny, zařízení společného školního stravování a šaten. V obou budovách je školní kuchyně.