Z písma můžeme odhalit velké množství informací o sobě, tedy o práci našeho mozku. Jsme vybaveni mozkovou kůrou, umožňující proces učení, a proto můžeme psaní využít k částečnému odstranění svých nedostatků. Pokud v rukopise zjistíme nějaké závažné problémy, můžeme podpořit jejich odstranění grafoterapií. V písmu může být například nějaká smyčka, tah, který vyjadřuje zápornou vlastnost, jíž bychom se chtěli zbavit. Psaní tohoto tahu můžeme nacvičovat do té doby, než se ho naučíme psát správně. Podstata je v tom, že když trénujeme to, co nám nejde (a nemusí jít jen o písmo), vlastně „oprašujeme“ nebo vytváříme mozkové spoje tam, kde jsou málo funkční nebo nejsou vůbec. Tím zpětně působíme na svůj mozek, a tedy i na zkvalitnění své osobnosti.

Přednášet bude Dagmar Kravčíková. Závaznou přihlášku je nutno zaslat a zaplatit do 24. března. Bližší informace získáte na úseku vzdělávání 558 387 151, 724 155 787, fax: 558 387 153, e-mail: vzdelavani@trisia.cz.