Výstavu je možno považovat jako určitou pomůcku a návod, jak si správně sestavit svůj rodokmen, kde všude se dají najít informace o našich předcích a jakou podobu takto získané informace mají. Výstava je věnována tomu, co je genealogie, co nám odhalí rozbor DNA o našem původu, jak správně sestavit rodovou a rodinnou kroniku, věnuje se rovněž původu našich příjmení a tomu, co znamenají.

Na výstavě jsou rovněž představeny dva rody, jejichž členové se výrazným způsobem zapsali do minulosti našeho regionu. Jedním z nich je rod Landsbergerů, který ovlivnil nejen podobu města a život lidí v něm výstavbou textilních podniků, ale také svoji aktivitou v rámci společenského a kulturního života. Druhým rodem je rod Peterů. Jeho příslušníci byli aktivní především v rámci rozvíjejícího se národnostního života ve městě, stáli u zrodu a rozvoje mnoha spolků a institucí, ať už se jednalo o Sokol, Národní dům nebo o české peněžní ústavy ve městě. Jako výrazná osobnost tohoto rodu je uveden Augustin Peter, známý frýdecký lékař a lidumil.

V rámci výstavy probíhají lekce pro školy nazvané Znáte svůj rodokmen? a Znáte rodové erby? Tyto lekce má na starosti lektor Muzea Beskyd Marek Weissbrod.