Zájemci ji budou moci navštívit v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v úterý a pátek od 8 do 13.30 hodin, tedy v době kdy je magistrát přístupný veřejnosti. Jedná se o putovní výstavu Ústavu pro studium totalitních režimů, která je věnovaná dějinám Klubu bývalých politických vězňů (K 231), což byla organizace sdružující politické vězně komunistického režimu uvězněné mezi únorem 1948 a počátkem šedesátých let. Jméno Klub 231 (respektive jeho zkratka K 231), pod kterým je organizace známa nejvíce, je odvozeno od zákona na ochranu lidově-demokratické republiky (zákon č. 231/1948 Sb.), podle kterého byla většina politických vězňů odsouzena.

„Výstava obsahuje 11 panelů, jejichž prostřednictvím je připomenuta jak politická represe po roce 1948, tak pokusy o rehabilitaci a odsouzení komunistických zločinů v roce 1968. Výstava přibližuje období před jednašedesáti lety, kdy totalitní moc začala trestat lidi z důvodů třídní příslušnosti, názorové odlišnosti a náboženského přesvědčení. V letech 1948 – 1954 bylo ve vykonstruovaných procesech odsouzeno okolo 45 000 osob. Za „protistátní trestné činy“ byl na více než 240 lidech vykonán trest smrti,“ uvedl náměstek primátorky Petr Cvik. Výstavu ve Frýdku-Místku zorganizoval náměstek primátorky Petr Cvik (ČSSD) spolu se zastupitelem města Igorem Svojákem (ODS). (red)