Vánoční melodie zpod Lysé hory a Ondřejníka doplněné známými koledami a poezií zaznějí v sobotu 20. prosince v 18 hodin v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem a v neděli 21. prosince v 17 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. Muzika Jiřího Adámka se rozhodla věnovat výtěžek z dobrovolného vstupného na opravu kunčického kostela a čeladenskému hasičskému sboru.

„Repertoár je tvořen koledami z oblasti Lašska, Valašska, moravsko-slovenského pomezí a jižní Moravy,“ přiblížil koncertní program primáš cimbálovky Jiří Adámek. „Komponovaným pořadem prokládaným texty z valašských pastýřských her bude provázet Milena Hrubišová,“ uzavřel Adámek. (rs)