Slavnostní křest knížky, kterou kresbami obohatil bašťanský rodák Bedřich Šimoňák se uskutečnil předposlední červnové úterý v reprezentační pivovarské restauraci Radegast v Nošovicích. Na pozvání autorky si zde dali dostaveníčko nejenom její přátelé, členové Literárního klubu Petra Bezruče, spolupracovníci z nošovického pivovaru, mezi hosty byl také starosta Bašky Břetislav Jasek. S dosavadní tvorbou autorky seznámil přítomné předseda Literárního klubu Petra Bezruče Miloslav Oliva. Její přátelé z literárního klubu setkání obohatili recitací básní z dosavadní tvorby Dajany Zápalkové a také z veršů, které hlavní protagonistka připravuje pro svou další sbírku. Křtilo se tradičně nošovickým pivním mokem. K tomu, aby sbírka měla úspěch nejenom u čtenářů, ale především, aby následovaly další neméně úspěšné sbírky, popřáli Dajaně Zápalkové a malíři Bedřichu Šimoňákovi kmotři Miloslav Oliva, vydavatel sbírky Jan Kukuczka a Danuše Ernestová z vedení pivovaru Radegast. „Měla jsem to štěstí, že jsem na své dosavadní životní pouti poznala spoustu zajímavých lidí, od kterých jsem mohla jen získat. Ale musela jsem samozřejmě chtít. Nyní již téměř čtvrtstoletí žiji blíž k Lysé hoře - královně Beskyd, v Hodoňovicích. Mám tady několik dobrých přátel, skvělých kamarádů, kterých si vážím. Tady dokážu přemýšlet o smyslu života, běžných věcech, o lásce, dobrotě, nenávisti, lidské chamtivosti i zlobě,“ vyznala se Dajana Zápalková.