Sociální psycholog Zbyněk Domin.Zdroj: ArchivDeník proto oslovil sociálního psychologa Zbyňka Domina (na snímku), aby zjistil názor odborníka na tuto problematiku. 

Myslíte si, že je rčení o vzrůstající agresi mezi dětmi pravdivé?

Myslím, že ano. Je to celkový obraz společnosti, od vrchní politiky až po tu nejspodnější. Jednak je to tedy obraz politiků, který je hodně agresivní, a také vliv negativní konzumní společnosti a nedostatek času na děti v mnoha rodinách. Dále má podle mne velký vliv absence komunikace s dětmi ve školách, například v rámci výchov, kde je podle mého názoru učivo předimenzované informacemi, ale pro komunikaci je tam prostoru málo.

Co děti vede k tomu, že ubližují sobě navzájem nebo zvířatům, která se nemohou bránit?

Vedou je k tomu vzory, které vidí. Ať už se jedná o vzory v rodině, agresivita mezi rodiči, vulgarismy nebo špatné výchovné vzory, což také plyne z důsledku, že jsme na vrcholu konzumní společnosti a staráme se především o náš byznys. Hlavním komunikátorem dětí doma je počítač, u kterého mohou děti získat opět plno špatných vzorů bez kontroly rodičů. A když už rodiče tyto věci kontrolují, často je to špatně, protože umí být jen direktivní bez další komunikace a vysvětlování.

Druhým důvodem, hned po vzorech, je jakási kompenzace různých nedořešených problémů u těchto dětí. Je to ventilace vnitřního napětí a frustrace, kterou si takto vybíjejí.

Co říkáte na událost, která se stala v sobotu, kdy pět malých chlapců usmrtilo týráním kočku?

Pokud by s tímto chtěl někdo něco dělat, je zřejmé, že to je mnohem komplexnější problém, než se zdá. Není to problém několika dětí, ale celospolečenský problém, že se takovéto věci dějí. Vidím to tak, že nyní se takové události dějí v mnohem větší míře, ačkoli jsem se nikdy přímo nezajímal o statistiky. Můj osobní názor je ale tento a nejlepší cestou k osvobození společnosti od této agrese je zavedení komunikace do škol.

Existuje nějaká cesta ven ze situace, kdy děti začínají postrádat úctu k autoritám a slušnosti a hlavně cit? Je tou cestou právě ta komunikace?

Ano, podle mne je to jedině v tom. Komunikovat nejen o obecných věcech, ale také o vztazích a podobně. Jsem pedagog a tuto potřebu vnímám velice. Prostoru pro komunikaci máme teď minimálně.