Dílčí amnestie, kterou během svého novoročního projevu vyhlásil prezident republiky, se netýká jen vymezeného okruhu vězňů a lidí odsouzených k podmíněným trestům, veřejně prospěšným pracím nebo domácímu vězení. Vztahuje se také na nepravomocně ukončená trestní stíhání, jež trvají více než osm let, a za které hrozí maximálně deset let vězení.

Přečtěte si také: Dílčí amnestie by se v Ostravě mohla týkat až sedmi set vězňů

Týká se to zejména komplikovaných bankovních a dalších ekonomických kauz. Některými z nich se zabývá či zabýval i Krajský soud v Ostravě. Jde zejména o případ Union banky, Moravia banky a Českomoravské družstevní záložny. Trestní stíhání všech aktérů bude zastaveno.

Union banka

Mezi nejznámější patří krach Union banky. Tento měsíc měl být vynesen rozsudek. Pět bývalých členů představenstva Union banky je obžalováno z toho, že se v letech 1999 až 2002 různým způsobem podílelo na poskytnutí celkem jedenadvaceti údajně rizikových úvěrů za bezmála čtyři miliardy korun. „Mělo se jednat o speciální nestandardní úvěry, které měli obžalovaní poskytovat osobám personálně nebo obchodně spojeným s Union bankou," uvedl státní zástupce. Bývalí manažeři jsou obžalováni z porušování povinností při správě cizího majetku a z porušování závazných pravidel hospodářského styku. Hrozilo jim až osm let vězení. Vyhlášení rozsudku bylo naplánováno na 22. ledna. Amnestie však situaci změnila.

„Případ Union banky pod amnestii spadá," potvrdil Deníku předseda senátu Igor Krajdl s tím, že do konce týdne se sejde trestní senát. „Trestní stíhání bude zastaveno, tak jak nám to nařizuje trestní řád," řekl Krajdl, který zdůraznil, že obžalovaní mají nyní dvě možnosti. Tou první je souhlas se zastavením trestního stíhání, druhou pak pokračování procesu. Vězení jim ale nehrozí. I pokud by byli uznáni vinnými, soud jim v důsledku amnestie nemůže uložit žádný trest. „Mají právo říct, že trvají na projednání věci. V takovém případě 22. ledna vyhlásíme rozsudek. V případě uznání viny ale nevyneseme tresty," řekl Krajdl. Vše by mělo být jasné příští týden, kdy usnesení nabude právní moci, což se stane tři dny po doručení jednotlivým obžalovaných. „To již budeme vědět, zda trvají či netrvají na projednání věci," uzavřel Krajdl. První obvinění v kauze Union banky padlo již v roce 2003.

Moravia banka

Podobná situace nastala také v případu Moravia banky. Soudy probíhají deset let. V minulosti již padlo několik verdiktů. Následovala série odvolání, dovolání, částečného potvrzení a zrušení rozsudků. Na podzim loňského roku se velká část obžaloby vrátila zpět ke Krajskému soudu v Ostravě. Navíc vyšlo najevo, že se hlavní líčení musí opakovat, což by proces prodloužilo přibližně o šest let. Během uplynulých deseti let se totiž vyměnil celý trestní senát. Ze čtyř přísedících soudců nezůstal nikdo. Někteří se odstěhovali, jiní onemocnění, došlo i k úmrtí.

Trestní stíhání však předseda senátu Karel Gil zatím nemůže zastavit. Spis se totiž nachází u Vrchního soudu v Olomouci. Po vrácení spisu senát krajského soudu v neveřejném jednání rozhodne. Vše zatím nasvědčuje tomu, že trestní stíhání zastaví. „Přichází to v úvahu," řekl Gil.

Moravia Banka přišla o licenci v roce 1999. Tehdy spravovala na 120 tisíc účtů, na kterých měli vkladatelé přes devět miliard korun.

Kampelička

Na definitivní verdikt již řadu let čekají i představitelé zkrachovalé Českomoravské družstevní spořitelny (ČMDS). Ta v devadesátých letech minulého století patřila k největším kampeličkám v České republice. Své úspory jí svěřilo více než třináct tisíc lidí. ČMDS se však později dostala do finančních potíží a v první polovině ledna 2000 na ni Úřad pro dohled nad družstevními záložnami uvalil dohled.

V té chvíli mělo být v pokladně ČMDS a jejích dceřiných společností zhruba 1,4 miliardy korun. Zůstal však pouze zlomek této částky. Případem se zabývala policie, v roce 2003 byla podána obžaloba. Na jaře roku 2007 Krajský soud v Ostravě vyměřil hlavním aktérům tresty od pěti do osmi let vězení. S nejpřísnějším osmiletým trestem odešel její bývalý předseda představenstva Petr Bezruč. Vrchní soud v Olomouci, ke kterému se obžalovaní odvolali, však verdikt zrušil s tím, že v rozsudku našel chyby a nařídil nové hlavní líčení. Ostravský soud během dalšího jednání, které začalo v roce 2008, rozhodl o vypracování odborného znaleckého rozsudku. V mezidobí se ale situace zkomplikovala kvůli úmrtí mezi přísedícími trestního senátu.

V praxi to znamenalo, že se celý proces musel opakovat. V březnu loňského roku padl další verdikt. Tentokrát soud všechny aktéry osvobodil s tím, že šlo jen o špatná manažérská rozhodnutí a ne o trestný čin. Žalobce se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ten s největší pravděpodobností stíhání zastaví.

Obžalovaní ale mohou požádat o pokračování jednání. Za této situace by vrchní soud osvobozující verdikt potvrdil, nebo případ vrátil krajskému soudu. Pak by bylo na obžalovaných, zda by dále trvali na projednávání.