Předchozí
1 z 34
Další

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Tomáš Navrátil, primátor Opavy:

Tomáš Navrátil, primátor OpavyZdroj: Archiv

1. Dodávka ochranných pomůcek pro zajištění bezpečnosti a ochrany lidí. Na trhu je jich nedostatek, a to nemyslím pouze v ČR, nejsme proto schopni, přes veškeré úsilí a snahu, zajistit jejich dostatečné množství. Nejdůležitější je lidské zdraví, které nelze nahradit žádnou technikou. Pomůcky časem seženeme nebo vyrobíme, ale bez nakažených zdravotníků a lékařů se obejít nelze.

2. Ocenil bych všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají v této krizové situaci. Ať už jedná o integrovaný záchranný systém, zdravotníky, zaměstnance sociálních služeb, domovů seniorů, úřadů, všechny dobrovolníky, včetně Českého červeného kříže, lidi pracují v potravinářství, v obchodech, lékárnách a všechny ostatní, díky kterým se dá toto složité období lépe zvládat, nebojí se pomáhat či chodit dále do práce.

3. Je velice těžké hodnotit práci jiných lidí, obzvláště státu a kraje. Nikdo se s takovou situací doposud nesetkal, všichni se učí za pochodu. Jen těžko si umíme představit, co vše je třeba zajistit v rámci boje s tímto neznámým a nebezpečným virem. Situace je velice složitá a náročná, věřím, že všichni děláme maximum, abychom to společně zvládli.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavel Paschek, starosta Hlučína:

Pavel Paschek, starosta HlučínaZdroj: Archiv

1. V souvislosti s koronavirem je pro nás největším úkolem zajištění bezproblémového chodu domova pro seniory – Domova pod Vinnou horou. Zde jsme v každodenním spojení s ředitelkou domova i MSK.

2. Pochválit musíme všechny aktivní občany, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají svému okolí (šití roušek, pomoc s nákupem).

3. MSK funguje na jedničku. Vládě trochu vyčítáme materiální nepřipravenost a někdy unáhlená rozhodnutí, ale s takovouto situací se setkáváme po 100 letech. Věřme, že to bude pro nás všechny poučení do budoucna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Herbert Pavera, starosta Bolatic:

Herbert Pavera, starosta BolaticZdroj: Archiv

1. Největším problémem je pro nás nedostatek informací o nakažených osobách a nemožnost jednat o změnách rozpočtu v souvislosti se zákazem jednání zastupitelstev. A také, že v obchodech nejsou dezinfekční prostředky.

2. Chci poděkovat především všem obětavým lidem, kteří v první linii slouží nám ostatním. Děkuji našim prodavačkám, pošťačkám, zdravotníkům, poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnancům TS a obce Bolatice, řidičům autobusů, mladým lidem, kteří regulují počty kupujících a dezinfikují jejich ruce v obchodech, policistům, hasičům, zaměstnancům, kteří chodí do práce a také všem firmám, které přicházejí s nabídkou pomoci a spolupráce. A upřímně děkuji všem obětavým švadlenkám.

3. Moravskoslezský kraj zvládá situaci docela dobře, u státu musím napsat, že se jim to ale moc nedaří. Viz nedostatek ochranných prostředků v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory atd.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Zuzana Kašná, starostka Chlebičova:

Zuzana Kašná, starostka ChlebičovaZdroj: Archiv

1. Snažili jsme se zajistit vše potřebné, abychom co nejdříve a co nejlépe zvládli už první fázi nástupu pandemie. Velmi rychle se podařilo zajistit ochranné prostředky, dezinfekci apod. Dbali jsme přitom na dobrou informovanost občanů. To se nám, myslím, povedlo. Ani v současné době nepociťujeme problémy, které by se týkaly nedostatku jakýchkoliv materiálních prostředků. Vnímám však strach, obavy a velkou nejistotu občanů, vyplývající ze situace, především pak u našich starších lidí.

2. Velmi ráda bych poděkovala chlebičovským občanům za to, že dodržují mimořádná opatření v rámci nouzového stavu, a také za solidaritu. Obrovské díky patří místním švadlenkám-dobrovolnicím, které neúnavně pracovaly, aby našily roušky (nejen) pro všechny naše občany, a rovněž dalším našim dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří nabízejí nezištnou pomoc. Poděkování bych chtěla směřovat také kolegyním z úřadu a pošty i obecním zaměstnancům, kteří stojí také v první linii a zajišťují pro naše občany vše potřebné, kolikrát nad rámec jejich pracovních povinností!

3. Jak už bylo mnohokrát řečeno, byli jsme postaveni před situaci, na kterou nebylo možné se adekvátně připravit. Rychlá reakce a flexibilita se tak jeví klíčovými v řešení nastalé krize. Připouštím, že se staly chyby, které budou jistě později analyzovány, ale jsem přesvědčena, že Česká republika obecně zvládá situaci velmi dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Patrik Orlík, starosta Hradce nad Moravicí:

Patrik Orlík, starosta Hradec nad MoravicíZdroj: Archiv

1. V tuto chvíli neregistruji žádný výrazný problém. Když nějaký vyvstane, operativně jej řešíme. Bratr žije v Číně, takže vývoj situace pozorně sleduji už od ledna. I díky tomu jsme se začali na epidemii připravovat před prvním případem koronaviru v ČR. Pořídili jsme zásoby dezinfekce, ochranných prostředků a s předstihem přijali opatření. Vedle koronaviru za největší problém považuji šíření falešných zpráv a vykutálené obchodníky, kteří nás zásobují nevýhodnými a mnohdy i podvodnými nabídkami.

2. Cením si každého, kdo pomáhá druhým. Jsem rád, že takových lidí je v našem městě hodně. Mimo to o spoustě dobrých skutků nemusím ani vědět. Podle mne si v dnešní době pochvalu a uznání zaslouží i každý zaměstnanec nebo podnikatel, který může pracovat a pracuje. Zachování výroby a služeb je totiž důležité jak pro chod společnosti, tak pro budoucí životní úroveň nás všech.

3. V pondělí jsme od kraje obdrželi bezplatně 3600 roušek a 110 respirátorů. Jinak jsme si vše obstarávali a obstaráváme sami. Některé kroky shora nepovažuji za úplně promyšlené. Zmíním třeba několik změn otevírací doby pro seniory. Rovněž v záplavě opatření, usnesení, nařízení, doporučení a stanovisek se málokdo vyzná. Některá omezení navíc nejsou vymezena určitě. Nemluvě o tom, že často máme jen pár hodin se na nařízení připravit.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Werner Vyletělek, starosta Hatě:

Werner Vyletělek, starosta HatěZdroj: Archiv

1. Bez odpovědi.

2. Pochválil, ocenit bych rád chtěl všechny spoluobčany, kteří se snaží dodržovat nařízení vlády. Velké poděkování patří všem, kteří reagovali na výzvy v obecním rozhlase, infokanálu a stránkách obce a šili ochranné roušky pro jiné spoluobčany. Poděkování patří všem zdravotníkům a prodavačkám v místních obchodech.

3. Informovanost obcí je v současné době dostačující, a to jak z vedení státu, tak potažmo z vedení kraje. Poděkování ORP Hlučín, které komunikuje od počátku nouzového stavu.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radek Kaňa, starosta Šilheřovic:

Radek Kaňa, starosta ŠilheřovicZdroj: Archiv

1. Bez odpovědi.

2. Všechny spoluobčany, kteří nabídli nezištnou pomoc, projevili solidárnost a při zavedených opatřeních jsou disciplinovaní.

3. Vláda a potažmo i kraj má samozřejmě k dispozici více informací než starostové v malých obcích. Z tohoto důvodu si myslím, že v počátku hodně zaspali a situace, zejména ve státních a krajských nemocnicích, případně krajských domovech důchodců (nedostatek OP), to jen potvrzuje. Jako starosta bych očekával od samého počátku ucelenou koncepci: co má který územní celek na starosti, a které věci si má zajistit samostatně a které zajistí „vyšší“ celek.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jaromír Nevřela, starosta Štěpánkovic:

Jaromír Nevřela, starosta ŠtěpánkovicZdroj: Archiv

1. Dle mého názoru žádné větší problémy v obci nemáme. Vše řešíme dle situace, kterou nám současný stav dovolí. Ale co je smutné, postrádáme zpětnou vazbu o nemocnosti, popřípadě karanténě v našem okolí, ať se jedná o ORP nebo přímo naši obec.

2. Za sebe a za vedení obce bych rád poděkoval všem občanům naší obce za důsledné dodržování nařízení vlády. Hlavně chci poděkovat a pochváli, všechny naše občany, kteří se aktivně zapojili do šití roušek. Tímto se naše obec stala soběstačnou. Dokonce jsme s dodávkou roušek vypomohli FN Ostrava a domovu pro seniory Na Výminku v Ostravě.

3. Tato situace je natolik vážná, že nikdo netušil, do jakých rozměrů se vyvine. Proto si myslím, že každý dělá vše, jak nejlépe dovede, i když se něco nezdaří. Na závěr, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Myslím, že stát i kraj vynakládají veškeré své úsilí k tomu, aby pandemie byla co nejdříve zažehnána a lidé se mohli opět vrátit ke svým profesím a k běžnému životu.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Rostislav Musila, starosta Slavkova:

Rostislav Musila, starosta SlavkovaZdroj: Archiv

1. Tak jako každý z nás občanů, podnikatelů a zdravotníků jsme se snažili řadu problémů řešit již od vniku nouzového stavu (např. ochranné pomůcky, péče o seniory, zavření škol a školek aj.). V této chvíli vnímáme jako největší výzvu zabezpečení řádného provozu domova seniorů, který naše obec provozuje. Pevně věřím, že zaměstnanci našeho domova situaci zvládnou a děkuji jim za dosavadní obětavou práci.

2. Děkuji všem v naší obci, kdo jsou k sobě v této době ohleduplní a navzájem si pomáhají, ať už šitím roušek nebo nákupy a starostlivostí o své blízké a okolí. Jsem rád, že u občanů, s kterými mluvím, panuje optimismus a věří, že všechno dobře dopadne.

3. Jsem rád, že prioritou ČR je v této chvíli zdraví občanů před finančními náklady, což velmi oceňuji a také s tím souhlasím. Chci věřit tomu, že pomoc našim nemocnicím je jiná, než komunikace státu s obcemi. Nevím, jak je možné, že má někdo v této době čas zasílat byrokratické, mnohostránkové a nepotřebné metodické pokyny, např. jak máme evidovat darované roušky, místo praktických pokynů, co stát od starostů očekává a vyžaduje.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Weczerek, starosta Služovic:

Petr Weczerek, starosta SlužovicZdroj: Archiv

1. Pocit nejistoty, a to všeobecně. Lidé potřebují uklidnit. Už těch negativních zpráv okolo Covid-19 je příliš. Tam, kde je negace, se kupí strach. Tam, kde je strach, se vymýtí zdravý selský rozum a pozitivní naladění. Strach je strůjcem lží a těmto lidé pak věří. A proto, pokud je to možné, krom distribuce roušek, dezinfekcí, rukavic, rozdávejme i nadále kus našeho dobrého já!

2. Myslíte, jestli máme svého vládního hrdinu, který je hoden vyznamenání? Hrdinství ve formě lhaní, mlžení, pokrytectví a budování si svého „pí ár“ (rozuměj dělání politiky), postrádá smysl a nemá v této době opodstatnění! Každá doba má své hrdiny, ale ti vládní to tentokráte nebudou. Hrdina má totiž obvykle nadlidské schopnosti a vzorné charakterové vlastnosti, které mu umožňují chovat se neobyčejně a konat významné skutky, chcete-li „hrdinské činy“, díky kterým se stane bájným!

3. Tuto roli plnohodnotně v této epoše života zaujali jiní… Lékaři, zdravotní sestřičky, zdravotní personál, pečovatelky, uklízečky, řidiči, hasiči, policisté, celníci, vojáci, prodavačky, kamioňáci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří své zdraví, síly, finanční a věcnou pomoc bezelstně dávají všanc vůči nám druhým. Děkujeme za vás a hluboká úcta vám všem! Chceme-li někoho vyznamenávat, připravme 28. října hradní prostory i vyznamenání pro stovky tisíc neobyčejných lidí – hrdinů!

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Alfons Pospiech, starosta Velkých Hoštic:

Alfons Pospiech, starosta Velké HošticeZdroj: Archiv

1. Za největší problém považuji skutečnosti, že jako starosta nejsem – a nesmím být informován o počtu nakažených v naší obci ani o jejich identitě. Tuto skutečnost považuji za nedomyšlenou, protože znalost počtu skutečně nakažených by zabránila šíření nepravd až fám, znalost identity nakažených by vedla ke konkrétní pomoci těmto lidem a navíc by se dalo zabránit jejich styku s ostatními občany obce. Jsem přesvědčen o tom, že v naší obci žijí normální a soudní lidé, kteří by nemocí zasažené spoluobčany chápali a spíše se snažili jim pomoci než jim ublížit.

2. Především bych nesmírně ocenil – a touto cestu jim i poděkoval – ty občany, tedy především občanky, kteří od prvních okamžiků vyhlášení nouzového stavu a povinnosti krýt si obličej začali šít roušky a bez požadavku jakékoli odměny je doručovali a stále doručují na obecní úřad, aby byly k dispozici potřebným. Díky těmto místním švadlenám a šičkám naše obec nepotřebuje žádné roušky „zvenčí“, jsme soběstační a rozvážíme zdarma roušky všem, kdo je potřebují.

3. Vedení státu si od počátku vedlo zodpovědně a přes drobné chyby způsobené především neočekávanou skutečností, se ve srovnání s ostatními státy rychle zorientovalo a zavedlo sice velmi přísná, ale zřejmě účinná opatření. Přejme si jen, aby nynější situace netrvala příliš dlouho, protože by mohla způsobit nedozírné ekonomické škody. Ovšem zdraví občanů samozřejmě stojí na prvním místě.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Orieščík, starosta Suchých Lazců:

Petr Orieščík, starosta Suché LazceZdroj: Archiv

1. V Suchých Lazcích máme v tuto chvíli vše pod kontrolou (snad to tak zůstane). Nabízíme lidem nepřetržitě roušky zdarma, všeobecnou pomoc v případě potřeby a v maximální míře plníme zákonné povinnosti a nařízení vlády. V počátku vyhlášení nouzového stavu nám bohužel chyběly ochranné pomůcky, dezinfekce a antibakteriální gely, ale vše jsme vlastní cestou zajistili a jsme předzásobeni. Modlím se, aby lidé vydrželi v nastaveném trendu vlastní ochrany před nakažením.

2. Jednoznačně všechny dobrovolníky z řad našich občanů, kteří neváhali ve svém volném čase zasednout k šicím strojům a šít pro všechny ostatní roušky. Za to jim patří opravdu velké díky! Také chci poděkovat všem, kteří obecnímu úřadu nabídli pomoc při řešení situace s opatřeními proti nemoci Covid-19. Byl jsem ochotou lidí mile překvapen.

3. Osobně bych se nerad pouštěl do nějakých hodnocení, zda my všichni celou situaci zvládáme dobře, či nikoliv. Dle mého názoru to objektivně ani nelze. Spíše bych apeloval na všechny občany, aby přistupovali k celé situaci s vážností faktu, že máme v zemi nouzový stav a spolu to zvládneme!

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavel Myslivec, starosta Markvartovic:

Pavel Myslivec, starosta MarkvartovicZdroj: Archiv

1. Nemůžeme hovořit o větších problémech. S ohledem na aktuální situaci s koronavirem jsou občané ukáznění a dodržují nařízení vlády. Máme podchyceny seniory, kteří žijí osamoceně, nabídli jsme jim pomoc s obstaráváním nákupů, léků či jiných nezbytných potřeb. Této možnosti využilo několik seniorů. Podařilo se nám zajistit dostatečné množství textilních roušek, které byly občanům distribuovány dle potřeb. Naštěstí s většími problémy se zatím nepotýkáme ani na našich probíhajících stavbách.

2. V tuto chvíli bych velmi rád pochválil a ocenil naše šikovné švadlenky, které nám neúnavně šily roušky. Jsou to zaměstnanci JM Družstva a dále paní Martinková, Vlčková, Smolková, Myslivcová a Smetanová. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se sami nabízeli v případě potřeby pomoci s roznáškou roušek, nákupů, či čehokoliv jiného. Rád bych zde zmínil také naše hasiče, kteří pomáhali s roznáškou roušek. Poděkování patří také všem spoluobčanům za jejich zodpovědný přístup.

3. Začátek byl hodně zmatečný a nás starosty v tom nechali bez jasných instrukcí a hlavně informací, jakou pomoc a kdy můžeme od státu pro naše občany očekávat. Brzy jsme pochopili, že si musíme pomoci sami.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic:

Daniel Havlík, starosta LudgeřovicZdroj: Archiv

1. V současné době určitě největší problém způsobuje epidemie koronaviru, nicméně si troufám tvrdit, že ve spolupráci s mnoha aktivními spoluobčany, kteří šijí roušky a zajišťují vše kolem jejich přípravy, zpracování i distribuce, stav zvládáme. Vzhledem k tomu, že máme rozjeto několik staveb a další v přípravě, je také problémem logistika. Ale i zde platí, že si prostě umíme poradit.

2. Musím pochválit celou řadu skvělých žen a dívek, které zajišťují šití roušek. Mám obrovskou radost, že jsme se tady dokázali semknout a parádně spolupracovat. Navíc jsme si dokázali, že si poradíme skoro se vším, co chybí, doslova během pár minut přes známé a kamarády seženeme. A naučili jsme se smát očima, což člověka ohromně nabíjí k další práci. Všem aktivním lidem z Ludgeřovic moc děkuji, jste skvělí!

3. Díky trucu pana premiéra kolem vzniku ústředního krizového štábu jsme propásli dva týdny, které nám teď chybí. Lidé se vraceli ze zahraničí a my ani nevíme, že mají být v karanténě, to se pak špatně nastavují pravidla a možná kontrola. Prostě nám chybí základní informace, a argumentace, že je nemůžeme dostat s ohledem na GDPR, mne rozhodně v krizovém stavu neuspokojí. Stejně si se vším musíme poradit hlavně na obecní úrovni…

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Lukáš Kubný, starosta Kobeřic:

Lukáš Kubný, starosta KobeřicZdroj: Archiv

1. Samozřejmě nouzový stav a s ním spojené záležitosti, jako zákazy a nařízení vlády, omezující běžný život všech, a to nejen v naší obci. Jsme postaveni před novou situaci a postupně se ji snažíme přizpůsobovat. Uvidíme, jak to bude pokračovat například s odpady, ať už bio, kdy se dá čekat nárůst zeleného odpadu, nebo i dalších. Zajistit svoz nebo otevření sběrného dvora při zákazu shromažďování, to bude logistický oříšek.

2. Určitě všechny, kdo pomáhají ostatním. Lékaře a sestry, lékárníky a taky prodavačky v našich obchodech, na benzině, či na poště. Ti jsou u nás v první linii. Taky bych rád poděkoval všem, kteří se u nás zasloužilo o šití roušek, distribuci dezinfekce atd.

3. Myslím, že teď všichni dělají, co mohou. Otázkou je, jak se dá, nebo nedá na takovou situaci připravit dopředu. Nyní ale v rámci dané situace je potřeba se semknout a zajistit co nejvíce potřebných věcí. Věřme, že to bude stačit.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Patrik Schramm, starosta Budišova:

Patrik Schramm, starosta BudišovaZdroj: Archiv

1. Celková nejistota, nervozita občanů.

2. Dobrovolnice, které šily roušky a předávaly potřebným.

3. Kraj situaci zvládá, zbytek raději bez komentáře. Jako města jsme si nějak sami poradili.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Halfar, starosta Sudic:

Petr Halfar, starosta SudicZdroj: Archiv

1. Největší problém v naší obci je hrozba ztráty zaměstnání a tím nedostatek financí. Nebo domácí úkoly s dětmi, rodiče jsou z toho někdy nešťastní.

2. Pochválil bych všechny občany naší obce, že chodí poctivě s rouškami, dodržují vládní nařízení, nebo jednu mladou studentku, která se nám hned po vyhlášení nouzového stavu nabídla, že bude zajišťovat nákupy pro lidi v karanténě, či pro seniory.

3. Nikdo z nás nebyl na tuto situaci připravený. Pro každého z nás to byl šok. Všichni musíme dodržovat určitá omezení. Každý se pro naše obce, města, kraje či stát snaží udělat maximum a snad se nám to daří, stačí se podívat do jiných států, problémy jsou všude. Ještě, že máme naše zlaté české ručičky (šití roušek atd.) 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Švendt, starosta Uhlířova:

Jiří Švendt, starosta UhlířovaZdroj: Archiv

1. Jelikož jsme malá vesnice (400 obyvatel) a všechny znám osobně, daří se nám vše poměrně dobře zvládnout.

2. Chtěl bych poděkovat všem z Uhlířova. Během prvního dne nařízení povinného nošení roušek jsem měl díky velkému úsilí mnoha spoluobčanů dostatek roušek pro všechny. Kdo nešil, tak stříhal, distribuoval, dodával látky, nabízel pomoc s nákupy atd. Všem moc děkuji.

3. Pro všechny je to situace, na kterou se nedalo připravit. Proto si myslím, že vše zvládají velmi dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Stanislav Kopecký, starosta Nového Jičína:

Stanislav Kopecký, starosta Nového JičínaZdroj: Archiv

1. V době, kdy je problémem číslo jedna šířící se koronavirová epidemie, řešíme převážně úkoly spojené s tímto novým jevem. Zajišťujeme ochranné prostředky, dezinfikujeme veřejné prostory, organizujeme péči pro osamělé nebo staré lidi. Současně už například plánujeme pomoc podnikatelům. Na druhé straně život ve městě se nezastavil, úřad funguje, byť v omezeném režimu. Komunikujeme přes telefony a e-maily, nadále běží řada investičních akcí.

2. To, jak situaci zvládáme, je i zásluhou desítek dobrovolníků, často bezejmenných. Poděkování patří lidem, kteří šili roušky, darovali ochranné pomůcky, ale našli se i takoví, kteří za 20 nebo 30 tisíc korun nakoupili ústenky a věnovali je městu. Dík patří školním kuchařkám, které vypomáhají v nemocnici, pedagogům, kteří hlídají děti záchranářů, sociálním pracovníkům, strážníkům, kteří hlídkují u odběrového centra. A velká pochvala náleží všem, kteří se chovají zodpovědně a slušně.

3. Předně je nutné říci, že jsme se všichni ocitli v naprosto nové situaci. Pandemie se šíří celosvětově, a to velmi rychle. To všechno jsou faktory, na které se asi předem ani nejde připravit. Vláda i kraj z mého hlediska dělají maximum možného. Věřím, že to všichni společně zvládneme, i když je mi jasné, že se potom najde řada těch, kteří budou říkat, jak se to mělo dělat. Ale po bitvě je každý generál.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jan Malík, starosta Příbora:

Jan Malík, starosta města PříborZdroj: Archiv

1. Ze začátku to byl nedostatek ochranných pomůcek. V současnosti je možná nejtěžší problém koordinovat všechny dobře myšlené záměry, aby nevznikal chaos. Občas někomu ujedou nervy, ale to je dáno koronavirovou situací, kterou nikdy nikdo nezažil.

2. Ocenění si zaslouží hlavně zaměstnanci úřadu, kteří se aktivně podílí na šití roušek, jejich distribuci potřebným občanům a informování občanů prostřednictvím městských médií. Příborská televize také aktivně informuje o současném dění nad rámec jejich licence. Dále soukromé firmy, které nabídly pomoc s šitím roušek či poskytly dezinfekci. Příborské organizace – hlavně Junák a Družstvo Viktorina Loca. Nejlepší na tom je, že u všech se jedná o vlastní iniciativu a ne něčí příkaz seshora. Také včasné informace z ORP Kopřivnice.

3. Obecně bych řekl, že náš stát k této situaci přistoupil velmi zodpovědně. Velice dobrá informovanost pomáhá nám starostům a krizové řízení je tak mnohem snazší.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Libor Helis, starosta Oder:

Libor Helis, starosta města OdryZdroj: Archiv

1. Měli jsme svým způsobem štěstí, že se hned na počátku vyskytl v blízké obci případ nakažení koronavirem a vzápětí na to i v Odrách. Reagovali jsme bezprostředně aktivací všeho, co by nám pomohlo zastavit předpokládaný nárůst rozšíření koronaviru. Po příkazu vlády postarat se o seniory 70+ jsme vypracovali jmenné seznamy seniorů a cíleně jsme jim předávali informace o možnosti nákupu do domu, získání šitých roušek a dezinfekce na ruce atd.

2. Pochválil a ocenil bych všechny naše občany, jednotlivce, oderské firmy, které nezištně a okamžitě reagovaly na potřeby města v zásobování ochrannými pomůckami. Táhneme za jeden provaz a byli jsme připraveni společně se poprat s problémy před námi. Mohly nastat situace, kdy bychom museli čelit mnohem větším hrozbám. Ty naštěstí nenastaly. Ale s takovými lidmi, kteří žijí v Odrách a okolí, se dá jít do samotného pekla. Jsem na ně pyšný a děkuji jim za jejich obětavost, nezištnost, ochotu pomoci, vystavit se nebezpečí nákazy.

3. Odpověď je složitá. Zní ano i ne. Ano v tom, že koordinovali, vydávali rozhodnutí, která nám, starostům, pomohla. Ochranné pomůcky je druhá část odpovědi. Tady byla pomoc nulová. Byli jsme odkázáni sami na sebe. Na druhé straně bych neodsuzoval vládu ani kraj. Všichni najednou potřebovali ochranné prostředky a je jasné, že na všechny se nemohlo dostat. Itálie, Španělsko, Francie, Británie. Tam se podívejme, co to je být v pekle. My se proti tomu máme nesrovnatelně lépe. Takže i na tuto část otázky odpovídám pozitivně, dělali, co mohli s reálnými podmínkami.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Andrea Hlávková, starostka Štramberka:

Andrea Hlávková, starostka města ŠtramberkZdroj: Archiv

1. Nejistota, jak dlouho to potrvá a jak velké dopady to bude mít. Jsme historické město a tedy významné turistické centrum. Řada místních podnikatelů je na cestovním ruchu závislá.

2. Dobrovolníky z řad občanů, kteří se okamžitě po vyhlášení nouzového stavu nezištně přihlásili s nabídkou pomoci, „šikovné švadlenky“, které našily již více než 600 látkových roušek a některé místní podnikatele, kteří se spojili se svými blízkými, kamarády a dobrovolníky a začali s vařením a rozvážkou jídla těm, kteří to potřebují, a to jen za cenu pouhých nákladů.

3. Tuhle situaci nikdo nečekal a nebyl na to připraven, proto teď něco hodnotit či kritizovat není podle mě na místě. Věřme, že to všechno brzy skončí a my se vrátíme do běžného života. Pak teprve bude prostor všechno vyhodnotit.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Libor Slavík, starosta Studénky:

Libor Slavík, starosta StudénkyZdroj: Archiv

1. Musím zaklepat, ale na území města Studénky žádné zásadní problémy nemáme. Snad jen horší dostupnost některých léků, ochranných či dezinfekčních prostředků v lékárnách a také občasné šíření nepravdivých zpráv nebo osočování možných pozitivně testovaných osob na sociálních sítích, ale to je problém skoro všech obcí. Osobně jako problém vnímám nedostatečnou informovanost z hygieny s vazbou na nakažené, zejména pak o počtech osob v karanténě na území města.

2. Velká pochvala patří všem dobrovolníkům, kteří šijí množství roušek ve svém volném čase, často i na své náklady, zásobují občany, hasiče, prodavače či zdravotníky jak ve Studénce, tak i v širokém okolí. Děkuji také pracovníkům a dobrovolníkům z Charity Studénka, která zabezpečuje rozvoz jídla, léků či potravin seniorům nebo lidem v karanténě. A ocenění zaslouží i většina občanů našeho města, jelikož se většinou chovají disciplinovaně, dodržují nastavená opatření a pomáhají si navzájem.

3. S ohledem na rozsah pandemie jsem s řízením a zvládnutím situace celkem spokojený. Samozřejmě vnímám, že jsou některá rozhodnutí státu minimálně prezentována chaoticky, ale vše v podstatě směřuje k pozitivnímu výsledku. Větší spokojenost z mé strany panuje s krajským vedením, které situaci zvládá velmi dobře. Každopádně se ale nejde zavděčit všem, nicméně věřím, že se z toho všichni velmi rychle dostaneme a vrátíme se zpět do plnohodnotného života.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Šárka Storzerová, starostka Jistebníku:

Šárka Storzerová - starostka JistebníkuZdroj: Archiv

1. V současnosti obec funguje bez závažnějších problémů. Mezi počáteční obtíže patřil zejména nedostatek ochranných prostředků.

2. Chtěla bych poděkovat těm občanům, kteří v prvních dnech nabídli svou pomoc. Pochvalu zároveň zaslouží všechny ženy, které se pustily do šití ochranných pomůcek. Pak bych chtěla vyzdvihnout práci prodavaček v této komplikované situaci a pomoc našich hasičů zejména při provádění dezinfekce veřejných prostor. V neposlední řadě pochvalu zaslouží také všichni občané obce Jistebníku, kteří se chovají zodpovědně a dodržují doporučení stanovené vládou. Tato situace semkla naše občany a zlepšily se zároveň vztahy mezi mladší a starší generací.

3. Všichni se potýkáme s touto situací prvně. Něco se daří lépe, něco hůř a stále se zlepšují kroky kraje například projektem „Rychlá rada“ či zásobení obcí ochrannými prostředky.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Renata Mikolašová, starostka Bílovce:

Renata Mikolašová, starostka BílovceZdroj: Archiv

1. Mám za to, že odpověď na tuto otázku je více než jasná: Covid-19, opatření vlády, stav nouze, strach o zdraví, péče o obyvatele, zavřené obchody, podpora živnostníků i firem v regionu, nedostatek dezinfekce a ochranných prostředků a další. Trápí nás však také termíny rozjednaných projektů a vše, co se kvůli výše zmíněným opatřením pozměnilo. Je toho mnoho, co nyní musíme řešit.

2. Všechny statečné a laskavé lidi, všechny odvážné a solidární občany, ale i všechny rozvážné a zodpovědné. A hlavně všechny, kdo nezištně pomáhají. Ale samozřejmě také ty, kteří svou každodenní prací zabezpečují potřeby nás všech. Děkuji všem, kdo bojují a nevzdávají se. Děkuji všem, kdo přináší naději! Děkuji obyvatelům Bílovce i místních částí za podporu a důvěru. Děkuji, že to nevzdáváme!

3: Co si myslím, není důležité. Je důležité, co vím! A vím, že prožíváme nelehkou výzvu a čelíme okolnostem, kdy je ohrožen lidský život. Život našich příbuzných a blízkých, přátel, sousedů, kolegů, spoluobčanů.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavla Adamcová, starostka Hodslavic:

Pavla Adamcová, starostka obce HodslaviceZdroj: Archiv

1. Omezení Vlády ČR.

2. Švadlenky, prodavačky, lidi, kteří nepropadli panice a hysterii šířené médii.

3. Ne.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jaromír Kadlec, starosta Šenova u Nového Jičína:

Jaromír Kadlec, starosta obce Šenov u Nového JičínaZdroj: Archiv

1. Nedostatek roušek a dezinfekce. Žádné roušky ani dezinfekci jsme dosud zatím nedostali, vše sháníme, kde se dá. Z kraje přes ORP v NJ jsme v těchto dnech dostali zajímavý polotovar (ústenka) v počtu 280 kusů. Bez šicího stroje prakticky nelze ústenku zhotovit. Polotovar obsahoval kousek látky cca 20x20 cm, klubko gumičky a návod k ušití. To není výtka, spíše smutné konstatování i vzhledem k počtu seniorů v obci s věkem nad 65 let, kterých je u nás 462.

2. Jmenovat všechny obětavé lidi, kteří se podílejí na zvládnutí této situace, ani dost dobře nejde. Jsou to desítky a stovky občanů, kteří šijí roušky pro sebe a další občany, jsou to i pracovníci OÚ, zabezpečující nákupy potravin pro seniory. Poděkování patří i všem těm, kteří pochopili vážnost situace a dodržují vládou nařízená opatření.

3. Naprostá nepřipravenost státu čelit takovým situacím se samozřejmě musela odrazit v problémech s nedostatkem ochranného materiálu pro občany. Ukázalo se, že stát není schopen ochránit své občany. Obyčejný občan, který není ve složkách IZS, nebo pracovníkem v TV, má smůlu. Naštěstí se umíme o sebe alespoň trochu postarat a pomoci si navzájem. Na zvládnutí této epidemie to bude zřejmě stačit, ale pokud přijde něco „silnějšího“, tak ani náhodou. Vládní ani krajští (obecní) zástupci občanů proto mohou dělat do „roztrhání“. To, co politici v minulosti zanedbali, ale nejenom oni, teď sklízíme. Věřím, že všichni dělají, co je v jejich silách a doufám, že při příští epidemii (jakékoliv) budeme lépe připraveni.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavel Hasalík, starosta Životic u Nového Jičína:

Pavel Hasalík, starosta Životic u Nového JičínaZdroj: Archiv

1. V obci neřešíme vážnější problémy s epidemií, přijali jsme všechna opatření, která byla nezbytná a nutná z titulu jednotlivých vládních nařízení. Uzavřeli jsme všechna sportoviště, všechny veřejné prostory, omezili jsme úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě. Občanům postupně předáváme potřebné informace, byť vše podstatné občané znají z celorepublikových médií. Občané jsou v obci uvědomělí a akceptují všechna nařízení.

2. Nikoho konkrétního bych nevyzdvihoval, ocenění patří všem občanům v obci za ohleduplnost k ostatním i ve vztahu k přijatým omezením. Jsme na malé obci, přírodu máme hned za domy, kde se lidé mohou pohybovat.

3. Ano, vedení státu situaci zvládá dobře, z Krajského úřadu dostáváme potřebné informace. Jen bych zmínil, že není distribuce roušek směrem k občanům, byť o tom slyšíme z médií. Roušky musí dostat ohrožené skupiny nebo provozy, chápeme to.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Martin Fojtík, starosta Veřovic:

Martin Fojtík, starosta obce VeřoviceZdroj: Archiv

1. Největším problémem v současnosti je obava a strach o zdraví nás všech kolem. A právě to zdraví je to nejdůležitější, co můžeme mít a čeho si musíme vážit a nebrat to na lehkou váhu. „Zůstaňte stále zdrávi a optimističtí - společně to z vládneme!“

2. Dobrosrdečnost, soudržnost a zodpovědnost lidí kolem nás. Obrovské díky patří doktorům, sestřičkám, zdravotnímu personálu, policistům, hasičům, vojákům, sociálním pracovnicím, prodavačům, lékárníkům, rodičům, prarodičům a všem dobrovolníkům, kteří jsou ochotni v této těžké chvíli pomoct ze vším, od výroby kvalitních látkových roušek, přes péči o děti, o seniory, o zajištění základních a sociálních potřeb všem kolem nás. "Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli!"

3. S odvedenou prací MSK OV a vlády jsme velmi spokojeni, odvádí dobrou práci. Patří jim také velké poděkování. Nemají to vůbec jednoduché, a buďme rádi, že to nemusíme řešit právě my. Největším hyenismem a odporem v této době je politický boj.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Martin Korduliak, starosta Jindřichova:

Martin Korduliak, starosta obce JindřichovZdroj: Archiv

1. Určitě omezení provozu některých doplňkových služeb pro občany.

2. Oceňuji ukázněnost spoluobčanů a reakce na opatření vydané Vládou ČR a OÚ Jindřichov. A pochvalu zaslouží dobrovolníci, organizace, podnikatelé v čele s prodavačkami v prodejnách, kteří velmi pozitivně přispívají vedení obce a starostovi ke zvládnutí této těžké situace.

3. Ač se někdy zdají být vydaná opatření chaotická a nepřipravená, určitě zmírnily dopad na šíření koronavirem. Takže ano, zvládá.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Rys, starosta Bruntálu:

Petr Rys, starosta BruntáluZdroj: Archiv

1. Největší starosti mi dělá očekávání výpadku financování ze strany státu v souvislosti s koronavirovou krizí, která pravděpodobně přinese citelné omezení investic ve městě.

2. S nabídkou pomoci na zmírnění dopadů epidemie se v Bruntále přihlásilo už 130 různých subjektů – jednotlivců, organizací, spolků, podnikatelů, firem… Všichni si zaslouží obrovské poděkování a uznání. Zmíním zde alespoň tři: společnost Macco Organiques za dodávku dezinfekce darem nebo za výrobní ceny, dále společnost Fides za dodání množství osobních ochranných prostředků taktéž za výrobní ceny a dále společnost OSRAM za respirátory, šití roušek a filamenty pro 3D tisk ochranných štítů.

3. Dělají, co mohou v rámci rychle se měnící situace.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Tomáš Hradil, starosta Krnova:

Tomáš Hradil, starosta města KrnovaZdroj: Archiv

1. V Krnově zvládáme epidemii velmi dobře, občané jsou zodpovědní a dodržují všechna nařízení. Nejvíce se obávám o zdraví pracovníků i klientů zdravotních a sociálních služeb. Vedení nemocnice, domova pro seniory a dalších organizací dělají maximum, bez skutečné ochrany v podobě „trojkových“ respirátorů a každotýdenního testování personálu však pořád hrozí velké riziko.

2. To by vyšlo na samostatné vydání Deníku. Naše město doslova zaplavila vlna solidarity, vzájemné pomoci a spolupráce. Krnovští dobrovolníci dokázali rouškami rychle pokrýt celé město a dnes zásobují organizace daleko za jeho hranicemi. Dokázali jsme se semknout.

3. Vadí mi černobílé vidění. Na všech úrovních, včetně našeho městského úřadu, se leccos povedlo a také nepovedlo. Cením si toho, že vláda přišla relativně rychle s tvrdými opatřeními a následně slušnou podporou postižených firem a podnikatelů. Různá opatření však občas provází nepromyšlenost a zmatky. Na hodnocení budeme mít dost času, soustřeďme se nyní hlavně na to, abychom to všechno společně zvládli.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jarmila Schnaubeltová, starostka Bohušova:

Jarmila Schnaubeltová, starostka BohušovaZdroj: Archiv

1. Současným největším problémem je strach starších občanů o své zdraví. Dále je to, že kvůli koronaviru nic nefunguje, jak by mělo. Celé mi to připadá jako počasí před bouří. Naše obec nechala u dobrovolníků našít roušky, které jsme rozdali občanům a seniorům. Nakoupili jsme si dezinfekci na ruce, kterou rozdáváme občanům. Dezinfekci na kliky a zábradlí používáme na obci, poště a bytových domech obce.

2. Tak to můžu hned pochválit a ocenit šití roušek pro celou obec, jmenovitě: manželé Koloniční, Mirka Bocková a Veronika Papajová, Dáša Bílková, Anna Botosová. Všem velké poděkování. Dále samozřejmě velké poděkování holkám v obchodě, že to zvládají na jedničku. Taky je třeba poděkovat zásobovacím firmám, řidičům kamionů a linkových autobusů. Prostě nejde ani všechny vyjmenovat, pracuje jich hodně a všem je třeba poděkovat.

3. Myslím si, že vedení kraje zvládá situaci velmi dobře a samozřejmě ji zvládá dobře i vláda. Je jasné, že po boji je a bude každý generál. Rychle zareagovali na situaci, a proto je situace s nákazou v takových číslech, jaká jsou. Příště budeme ještě víc připraveni a i lidé budou lépe přistupovat ke své bezpečnosti. Co je špatně? Tak to je velmi malá připravenost na takové situace. Odteď už budeme dbát na to, abychom měli nějaké roušky v zásobě, dezinfekci a dezinfekční prostředky na kliky, dveře a zábradlí. Co se roušek týká, ty se u nás už budou nosit vždy, lidé si zvyknou ji nosit i při chřipkách.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Vladimír Dofek, starosta Brantic:

Vladimír Dofek, starosta BranticZdroj: Archiv

1. V rámci naší obce nepociťujeme nějaký závažnější problém řešení dané situace. Pokud občané mají nějaký problém, tak telefonují na obecní úřad nebo zasílají e-mail. Situace se pak snažíme operativně řešit.

2. Pochvalu si zasluhují všichni naši občané, kteří se snaží svou odpovědností, obětavostí a hlavně vzájemnou výpomocí (šití roušek, nákupy pro jiné atd.) zvládat tuto situaci. A hlavně dodržují pravidla v nouzovém stavu koronavirové epidemie. Je třeba si uvědomit, že tento problém se týká nás všech. V tomto těžkém období je vidět neuvěřitelná solidarita lidí. Za to jim všem děkuji.

3. Chtěl bych také poděkovat vedení kraje (krajský krizový štáb), krizovému štábu ORP Krnov, z hlediska informovanosti a koordinace práce s obcí, a to s řešením každodenních situací v nouzovém stavu. Vzhledem k tomu, co se v dnešní době odehrává v celém světě a jak stát přistupuje zodpovědně k řešení tohoto problému, tak si myslím, že tuto situaci stát zvládá vcelku dobře.