Krajský úřad ve svém rozhodnutí, které má redakce k dispozici, také konstatoval, že Rada obce Horní Bludovice je v této věci podjatá. Tři členové rady obce, včetně starostky Petry Fickové, jsou podjatí, protože bydlí v sousedství pozemku a jsou účastníky územního řízení, které soukromý investor potřebuje k vydání stavebního povolení.

Další články k tématu najdete zde

„Je zřejmé, že tři z pěti členů rady obce chrání své soukromé zájmy a může u nich být dán zájem na výsledku řízení o udělení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře,“ konstatuje se v rozhodnutí Krajského úřadu.

Ten dal navíc firmě za pravdu i v tom, že v roce 2018 bylo založeno hnutí Nezávislí - Horní Bludovice s jasným cílem, tedy zabránit výstavbě. Jeho členy jsou hned tři radní včetně starostky Petry Fickové.

„Rozhodnutí krajského úřadu nás nepřekvapilo. Máme radost, že potvrdilo naši teorii o tom, že postoj a kroky Horních Bludovic jsou protiprávní a že my máme pravdu,“ okomentovala rozhodnutí krajského úřadu Eva Šillerová, prokuristka havířovské společnosti Vinamet.

Stanovisko vedení obce k záležitosti se redakci sehnat nepodařilo. Starostka Petra Ficková na zaslaný e-mail s žádostí o vyjádření několik dní nezareagovala.

Díky zrušení stavební uzávěry může firma, která vyrábí plastové obaly pro farmacii, pokračovat v úkonech potřebných pro získání stavebního povolení.

Pokud by se jí v tom obec snažila zabránit, musela by firmě tuto investici kompenzovat.

„Nás právní zástupce byl v Horních Bludovicích a z dokumentace tedy víme, že zpracovatelka pořízení změny územního plánu nedoporučuje Horním Bludovicím, aby v takovém znění územní plán vydalo. V takové podobě by být vydáno nemělo a je protiprávní. Navíc, pokud by ho takto vydali, tak to obec bude stát nemalé kompenzace,” uvedla prokuristka firmy Vinamet Eva Šillerová.

Toto už letos v červnu připustila sama Martina Miklendová, oprávněná osoba pro výkon územně plánovací činnosti. „V případě, že majitel pozemku vynaloží nějaké prostředky v rámci územního řízení a jeho plány jsou změnami územního plánu zhaceny, pamatuje na to zákon a majiteli podle zákona přísluší určitě kompenzace,“ řekla Miklendová.