S myšlenkou doplnění „vysvětlivek“ ulic přišel novobělský místostarosta a ředitel tamní základní školy Vladimír Krčmarský. Jednak se inspiroval v rakouském Innsbrucku, kam občas jezdí, jednak se stejně jako on jmenuje jedna místní ulice vedoucí od hasičské zbrojnice k bloku rodinných domů.

„Ulice Krčmarských je známá, ale nikdo pořádně nevěděl, proč se tak jmenuje, na počest koho je pojmenovaná,“ vysvětluje Krčmarský a krátce vysvětluje to, co se Novobělané mohou dočíst na zmíněné ceduli. Karel a Bohumil Krčmarští byli otec a syn zapojení do odboje a za svou činnost také na konci druhé světové války popraveni.

„Je to smutný příběh. Ke Karlovi přišel jeho známý, uprchlý vězeň, který potřeboval nocleh. Jelikož byl Karel známý a mohli jej tam hledat, zavedl muže k synovi, který jej doma ukryl. Gestapo později vězně chytlo a on vše prozradil. Oba Krčmarští byli popraveni,“ vykládá Vladimír Krčmarský, který je s těmito muži v širším rodinném vztahu.

ČTYŘI ULICE, PĚT CEDULÍ

V první vlně na konci loňského roku byly doplňujícími informačními cedulemi osazeny celkem čtyři ulice, přičemž na ulici Krčmarských jsou po otci a synovi dvě vedle sebe.

Cedule nechybí v Hončově ulici, kde dnes sídlí úřad městského obvodu či v nově vzniklé ulici Františka Vantucha plné novostaveb. Na budově základní školy se nachází cedule věnovaná Silvestru Kratochvílovi, která je netypická tím, že po tomto učiteli se nejmenuje žádná ulice.

„Byl to nadšený mladý učitel, nesmírně aktivní v době mobilizace. Dokonce byl místním velitelem odbojové organizace Obrana národa, za což zemřel v koncentračním táboře. Je připomínkou toho, že mladí lidé bojovali za svou zem, za své domovy,“ odkrývá Krčmarský pozadí dalších novobělských osobností.

AŤ SE NEJEDNÁ JEN O PRÁZDNÝ POJEM

S osvětovou myšlenkou nehodlá skončit, přiznává však, že hrdinů ubývá a je čím dál složitější získat dostatek informací o tom, aby se původ názvu některých ulic dal dostatečně zdůvodnit. „Takové už je úskalí lokálních osobností. Lidé odboje jsou dobře zaznamenáni, věnovalo se jim hodně historiků, u dalších osobností je to těžší,“ vysvětluje ředitel základní školy, jenž základ informací čerpá z vyprávění svých rodičů.

Další z ulic, která bude mít ceduli, bude Petrovských. Je pojmenována po Antonínu Petrovském, který svým devíti dětem věnoval devět stavebních parcel. Dodnes tam žijí vesměs jeho potomci.

„Zrovna toto je případ, že myšlenka není nutně o uznání dosažených činů nějakého člověka. Stačí prosté vysvětlení, proč se řadová ulice nějak jmenuje,“ dodává autor myšlenky, jenž si klade za cíl, aby název ulice nebyl pro budoucí, ale i současné generace jen prázdný pojem.

Krčmarský si záměr vytvořit smaltovanou ceduli nechává „posvětit“ u žijících potomků dané novobělské osobnosti, kteří dosud s nápadem vždy s radostí souhlasili. Dosavadních pět cedulí o rozměrech 60 krát 60 centimetrů přišlo úřad na necelých 18 tisíc korun, další budou přibývat.

Souhlasil i Jarek Nohavica
Každá cedule je doplněna citátem, který se k dané osobnosti hodí. Někde jsou proto úryvky z děl Seiferta, u Silvestra Kratochvíla na školní budově je úryvek písně Jarka Nohavici.
„Psal jsem mu dopis, zda s uveřejněním souhlasí. Píseň má stejné poslání jako cedule, takže s radostí souhlasil,“ těší Krčmarského písničkářovo stanovisko.

Po kom jsou pojmenovány novobělské ulice?
Krčmarských
- název nese po otci a synovi, kteří byli gestapem popraveni za ukrývání uprchlého vězně a odbojovou činnost.
Hončova - sídlí tam novobělský úřad. Název nese po místním učiteli, kronikáři a činovníku Sokola Rudolfu Hončovi, kterého za jeho činnost gestapo zatklo a byl umučen v koncentračním táboře v Osvětimi.
Františka Vantucha - ulice pojmenována po sedlákovi nespravedlivě stíhaném za kolektivizace.
Silvestr Kratochvíl - nejmenuje se po něm žádná ulice, cedule je na budově základní školy. Kratochvíl vedl odbojovou organizaci Obrana národa v Nové Bělé.