V této souvislosti bude zajištěn tzv. vnitřní okruh. Ten povede přes část autobusového stanoviště a bude vymezen zvlášť pro osobní automobily a autobusy. Do centra a z centra města se bude možné dostat pouze po Karvinské ulici.

Uzavřen bude i příjezd do Česka po mostě Družby, doprava z Polska povede na ulici Střelniční a na Třinec.

Vzhledem ke zvýšenému provozu v ulicích Tyršova a Komorní zde po celou dobu omezení zákaz zastavení pro všechna vozidla. Rovněž stávající podélná parkovací místa na ulici Tyršova budou zrušena. Omezení by měla trvat do 30. června.

Letos také v důsledku několika staveb v této křižovatce, dojde ke značnému omezení průchodu chodců.

„Pro zajištění jejich bezpečnosti bude vybudován dočasný přechod uprostřed plochy stanoviště, stávající přechod na autobusovém stanovišti podél ulice Frýdecké bude na tuto dobu zrušen. Zrušen bude rovněž přechod pro chodce v ulici Frýdecká ve směru k poliklinice, ten bude přesunut o cca 50 metrů směrem k uzavřené křižovatce. Chodci tak budou vyvedeni mimo objízdnou trasu. Dále přes ulici Jablunkovskou bude přibližně do konce května z autobusového stanoviště zajištěn koridor pro chodce tak, aby se dostali k pěšímu podchodu „Demelloch“. Toto opatření ovšem nebude možné realizovat v měsíci červnu, kdy s ohledem na probíhající stavbu dojde k jeho uzavření. Přístup do centra města bude poté pro pěší směrován do podchodu pod vlakovým nádražím a ve směru k ulici Alšova a přechodu na ulici Karvinské,“ uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.