V tomto týdnu došlo k dalšímu třináctiprocentnímu nárůstu nemocnosti na akutně respirační onemocnění (ARI) v kraji.

Nemocnost dosáhla 2595 případů na 100 00 obyvatel. Nejvyšší je nadále u dětí do pěti let. Výrazný nárůst ARI hygienici evidují ve skupině 15 až 24 let a 25 až 59 let, kde vzestup činil více jak dvacet procent. K sedmnáctiprocentnímu nárůstu nemocnosti došlo u osob starších 60 let.

V Moravskoslezském kraji hygienici zaznamenali devět závažných průběhů chřipky, u kterých byla nutná hospitalizace na jednotkách intenzivní péče.

„Nově vykazujeme dvě úmrtí, a to pacienta se závažným chronickým onemocněním a pacientky s kardiovaskulárním onemocněním, obezitou a kuřačku,” uvedla Oldřiška Ulmanová z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.