Informovala o tom Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS). Ve srovnání s předchozím kalendářním týdnem došlo ke snížení nemocnosti o více než 18 procent. Pokles počtu nemocných byl zaznamenán ve všech věkových skupinách.

„Nadále přibývají závažné případy vyžadující léčbu na jednotkách intenzivní péče a ARO. V uplynulém kalendářním týdnu bylo zaznamenáno na území kraje 16 závažných případů chřipky, z toho dva skončily úmrtím. Nejvyšší nemocnost nadále přetrvává v okrese Opava,“ informovala ředitelka KHS Helena Šebáková.

V souvislosti s poklesem počtu nemocných ruší některé nemocnice zákaz návštěv. V Městské nemocnici Ostrava tak lidé mohou chodit na návštěvy už od včerejška, platí to i v případě Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb.

Ke stejnému datu byl zrušen zákaz návštěv i ve Fakultní nemocnici Ostrava. Výjimkou je Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Hematoonkologická klinika a stanice ORIM 3 na klinice KARIM.