Jedinečná africká fauna je ohrožována nejen kácením deštných pralesů a pytláky, ale i těžbou kobaltu, suroviny potřebné pro výrobu elektroniky. Stejně jako před pandemií koronaviru mohou opět návštěvníci zahrady přispívat na záchranu goril v centrální Africe tím, že do zoologické zahrady přinesou starý mobilní telefon nebo tablet a vhodí jej do sběrného boxu umístěném v zahradě.

Projekt „Přineste starý mobil a podpořte strážce pralesa“ funguje více než 10 let. Společnost REMA Systém, jeden ze zakladatelů vzdělávacího projektu Chytrá recyklace, přispívá Zoo Praha z každého odevzdaného mobilního telefonu nebo tabletu částkou 10 korun. Díky návštěvníkům všech zoologických zahrad, tedy i té ostravské, se podařilo vybrat již na 80 tisíc mobilů a tabletů.

Domovem goril nížinných jsou tropické deštné lesy střední Afriky, snad nejúchvatnější prostředí naší planety. Těžba dřeva však způsobila, že se kdysi vzdálené a nedostupné oblasti staly přístupné nejen mechanizaci svážející vytěžené dřevo, ale i lovcům a pytlákům. Za posledních dvacet až dvacet pět let se stavy goril nížinných snížily o 60 procent a na Červeném seznamu Mezinárodní svazu ochrany přírody (IUCN) jsou vedeny jako kriticky ohrožené. Vyhynutí goril, které hrozí už v nadcházejících desetiletích, může pomoci zastavit zejména podpora ohleduplné těžby dřeva, nalezení alternativních zdrojů obživy pro venkovany, ale také vzdělávací a osvětová činnost, na kterou se Zoo Praha v rámci projektu zaměřuje. Její součástí je i zmíněný projekt sběru vysloužilých mobilů a tabletů.

Do projektu chytré recyklace se zapojily zoologické zahrady v republice.Do projektu chytré recyklace se zapojily zoologické zahrady v republice.Zdroj: ZOO Praha

„Sběrem a recyklací starých telefonů a tabletů společně podporujeme boj proti pytláctví a rozvoj zodpovědného přístupu místních obyvatel ke gorilám a k deštnému lesu. Recyklací tantalu, vzácného kovu obsaženého ve starých mobilních zařízeních, navíc snižujeme potřebu jeho primární těžby, která má v Africe negativní dopad na tropický deštný les, a tedy i na ohrožené gorily,“ uvádí Pavlína Sporková, koordinátorka projektu Chytrá recyklace. 10 korun z každého odevzdaného mobilního telefonu či tabletu putuje na speciální sbírkové konto zoologické zahrady. Do projektu Zoo Praha se se v průběhu let zapojily i další zoologické zahrady a instituce – konkrétně je to Safari Park Dvůr Králové, Zoo Jihlava, Zoo Ostrava, Zoo Brno, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou (dříve Zoo Ohrada), Zoo Olomouc, Zoopark Zájezd, Agentura přírody, ochrany a krajiny ČR, Správa KRNAP, Zoo Hodonín, Zoo Chomutov, Zoo Vyškov, Zoo Zlín, Ekocentrum Šípek, SEVER – Litoměřice (Středisko ekologické výchovy) a Zoo Plzeň.

Díky spolupráci veřejnosti tak bylo možné zajistit vybavení pro strážce Biosférické rezervace Dja nebo zakoupit pro strážce kamerunského parku Campo Ma´an nové motocykly. Stěžejním projektem podporovaným z projektu „Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa“ je ale Toulavý autobus. Děti se na několik dní stávají pasažéry Toulavého autobusu a účastní se environmentálně vzdělávacího programu, kde se dozvídají o hrozbách pytláctví, seznamují se s tropickým deštným lesem a se zvířaty, které v něm žijí. Jednou ze zastávek je Toulavého autobusu je středisko ekologické výchovy Kabilone, kde projdou naučnou stezkou tropickým deštným lesem a dozví se například, jak pěstovat plodiny šetrně k životnímu prostředí. Vrcholem cesty je pro děti pak návštěva záchranné stanice pro primáty Mefou, kde mají možnost pozorovat gorily na vlastní oči.

Toulavý autobus poprvé vyrazil na cestu po Kamerunu v roce 2013. Od té doby se uskutečnilo více než 70 jízd, kterých se zúčastnilo přes 1 300 dětí s učiteli a rodiči. Tomuto projektu vyjádřila během své návštěvy pražské zoo uznání dokonce i slavná primatoložka a ochránkyně přírody Jane Goodall.

O projektuProjekt Chytrá recyklace vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. Cílem projektu je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory. Více na www.chytrarecyklace.cz.