Pročítání pololetního vysvědčení jejich ratolestí letos některým rodičům potrvá déle. Pokud totiž školy vyslyší přání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pak místo čísel budou na vysvědčení učitelé psát písmenka.

Klasické známkování by teď podle resortu mělo vystřídat slovní hodnocení. Nebo alespoň půl na půl – klasifikace doplněna o slovní hodnocení. Takto zní doporučení směrem k ředitelům základních, středních škol a konzervatoří, byl k němu dokonce vypracován i samostatný manuál, který je uveřejněn na webu ministerstva.

Známka, která hodnotí obě části výuky

A přestože některé školy budou půlroční snažení žáků hodnotit klasicky známkami, nemálo žáků dostane slovní hodnocení, případně kombinaci obojího. Ředitelé oslovených škol v okrese Karviná se nicméně shodují v tom, že tento školní rok je "nestandardní“ a že i klasické výsledné hodnocená známkou bude kombinací výsledku práce prezenční i distanční.

Poslední školní den a rozdání vysvědčení na základní škola Ostrčilova, 26. června 2020 v Ostravě. Ilustrační snímek.
Školy v kraji mají zvážit, zda nezrušit známky. Budou letos vysvědčení jiná?

Podle Zdeňka Jelínka, ředitele karvinské ZŠ Cihelní, musela škola upravit běžná pravidla pro hodnocení žáků, jejíž výstupem byla známka. „Pro hodnocení tohoto pololetí použijeme nově vytvořená kritéria hodnocení, která se skládají ze dvou částí - část hodnocení za prezenční výuku a část za výuku distanční. Pravdou je, že na pololetním výpisu známek se objeví opět klasická známka, která bude vytvořena z hodnocení prezenční a distanční výuky. Ta je však v rámci kritérií hodnocení vyspecifikována slovním komentářem, aby zákonný zástupce, žák i učitel přesně věděli, co známka vyjadřuje,“ vysvětlil Jelínek.

Na Základní škole Borovského v Karviné se bude známkovat. „Tuto variantu jsme zvolili, protože v této chvíli máme dostatek podkladů pro klasifikaci. Problém je trochu v s klasifikací výchov, ale i zde jsme se rozhodli pro známku. Slovní hodnocení je vhodnější pro mladší žáky, ale i prvňáčci se na známky těší.

Přesto musím říci, že klasifikace, v těchto podmínkách je složitější a ne vždy postihne všechny okolnosti za jakých byla zpětná vazba od žáků získána,“ říká ředitel školy Libor Stáňa.

Může být známka, ale i slovní hodnocení

V Základní škole K. Dvořáčka v Orlové-Lutyni možnosti zkombinovali. Žáci 2. stupně budou hodnoceni známkou, pokud jde o 1. stupeň, nechalo vedení školy rozhodnutí na třídních učitelích – mohou hodnotit známkou i slovně.

Kočka Angína ze Cvilína si mrazy užívá. Má teplý kožich, polystyrenovou boudičku a v ní vyhřívací elektrickou dečku. Leden 2021.
Podívejte se, kočka Angína z Krnovska přežívá mrazy venku. Má elektroboudičku

„Hodnotit budeme jak známkou, tak i slovně. Známkou na běžné základní, na odloučeném pracovišti, kde funguje speciální škola, budeme hodnotit slovně.

Zákonní zástupci dětí na základní škole mají možnost vyžádat si slovní hodnocení, ale zatím o to nikdo z rodičů nepožádal,“ říká Michal Nešporek, ředitel ZŠ a MŠ Masarykova Český Těšín.

Podobně bude vypadat vysvědčení dětí z polské školy v Karviné. „Na pololetí jsme se rozhodli dát žákům známky doplněné informací (hodnocením) jejich práce v on-linu. Někteří vyučující na 1. stupni doplní vysvědčení nějakým slovním komentářem práce.

Zvířecí krematorium. Ilustrační snímek.
První zvířecí krematorium v kraji budí emoce. Lidé píší petici

„Jakékoliv hodnocení v této situaci je velmi problematické. Nikdo z nás neví, kdo doma připravuje práce, které nám žáci zasílají, jaké mají žáci doma zázemí, podporu atd. Domnívám se, že se toto pololetí nemělo hodnotit - jako učitelé nemáme dost objektivních informací o práci a výsledcích našich žáků. Ale jedná se pouze o můj názor,“ říká Tomasz Śmiłowski, ředitel Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Karviné.

Menší děti se těší na známku

„Naše škola bude dávat žákům známky, při slovním hodnocení prvního pololetí, které naši učitelé s žáky při uzavírání klasifikace provádějí, upřednostnili žáci v drtivé většině hodnocení známkou, na kterou jsou zvyklí a má pro ně dostatečnou vypovídající hodnotu,“ říká Marek Tešnar, ředitel ZŠ Školní v Orlové-Lutyni.

Stejný pohled má vedení Základní školy ČSA v Bohumíně, kde budou žáky hodnotit převážně známkou. „Přecházet na slovní hodnocení ´ze dne na den´ nám nepřišlo zcela vhodné, když v průběhu pololetí byli žáci hodnoceni známkou. Zájem o slovní hodnocení projevilo asi 1 procento zákonných zástupců, kterým vyjdeme vstříc a budeme jejich děti hodnotit na vysvědčení slovně,“ uvedl Adrian Kuder, ředitel ZŠ ČSA Bohumín.