Symbolické i skutečné závory se tehdy na přechodech zvedly o půlnoci z 20. na 21. prosince 2007.

Poslední razítka

Otevření hranic před deseti lety bylo například pro obyvatele Bohumína, Českého Těšína, ale i pro jejich sousedy na polské straně historickým milníkem.

Na hraničních přechodech se sešlo několik set lidí, vyhrávala kapela a panovalo všeobecné veselí. Jako vzpomínku na tuto chvíli si někteří nechávali do cestovních dokladů otisknou poslední razítko pasové kontroly. Pomyslné zvednutí závory pak doprovázely i rachejtle ohňostroje.

„Na přechodu mezi Těšíny se starosta Českého Těšína Vít Slováček a tehdejší starosta polského Těšína Bogdan Ficek pustili do závory dokonce pilou,“ vzpomíná Dorota Havlíková, mluvčí českotěšínské radnice, kde se tento čtvrtek 21. prosince chystá v souvislosti s desetiletým výročím slavnostní program.

Oslavy otevřené hranice

„Desetileté výročí od našeho vstupu do Schengenského prostoru si ve čtvrtek připomeneme společně s občany Těšína na mostě Družby. Od půl páté odpoledne se lidé mohou těšit nejen na příjemnou atmosféru, osobnosti veřejného života, ale také na vystoupení pěvecké hvězdy Ewy Farné,“ uvádí Havlíková.

Stejně jako před deseti lety bude navíc pro všechny připraven pamětní list, dále pak fotobudky, vystoupení mažoretek, hudební produkce a občerstvení. Slavnost ukončí světelná show.

„Součástí akce bude také podepsání v pořadí již třetí Těšínské deklarace, která upravuje pro příští léta spolupráci samospráv a Euroregionu Těšínské Slezsko po obou stranách hranice. Tyto společné investiční akce přinesly doposud na českém i polském Těšínsku miliardy korun do rozvoje komunální a dopravní infrastruktury, do společných sportovních i kulturních aktivit či do spolupráce škol a spolků,“ dodává českotěšínská mluvčí.