Malá obec západně od Ostravy je poněkud stranou stavebního boomu, který bují všude okolo a za nějž by byla sama ráda, protože poptávka je zde na týdenním pořádku, nemá však žádné volné stavební parcely. I proto si zastupitelstvo vše vynahrazuje největší investiční akcí v obci.

Kompletní rekonstrukce budovy základní školy a novostavba školky ji vyjde na 40 milionů korun.

„Už při nástupu do funkcí v roce 2014 jsme věděli, že stoletá budova školy je ve špatném technickém stavu. Zaměstnanci měli velmi stísněné prostory, chyběla šatna, elektřina vedla v původních drátech,“ popisuje starostka Regína Vřeská.

Při rekonstrukci byly vyměněny rozvody elektřiny, topení, vody, budova se zateplila, okna byla vyměněna. Kvůli vlhkému sklepení byla celá budova obnažena až po základy a znovu zaizolovaná.

Novou podobu interiéru Zbyslavice brání před okolním světem seč to jde, fasádu však dávají na odiv už nyní – jinak to ani nelze. Na věrnou repliku historické podoby z před sto let i se všemi zdobnými prvky jsou také patřičně hrdé.

Konec tísnění – škola má nové zázemí

„Zaobírali jsme se, jak rekonstrukci vůbec pojmout. Uvažovali jsme například o přístavbě školky, která by se ale v poměru potřeby – cena nevyplatila. Zastupitelstvo proto rozhodlo o druhém návrhu – výstavbě nové školky za školou doslova na zelené louce,“ vysvětluje starostka - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍ ŽENOU ZBYSLAVIC NAJDETE ZDE.

Obě stavby vyjdou obec na 40 milionů korun, přestože původní projektované náklady hovořily o šesti milionech korun navíc. 

Téměř 30 milionů korun Zbyslavice získaly na dotaci z ministerstva financi a ministerstva pro místní rozvoj, zbylou část pokryjí vlastními prostředky a úvěrem.

Rekonstrukce a stavba měly původně skončit na konci tohoto měsíce, vinou tuhé zimy, covidové pandemie a situace se stavebními materiály se však termín prodlouží o měsíc. V září už ale děti mají nastoupit do nových prostor.

Škola - před rekonstrukcí:

Podoba základní a mateřské školy před rekonstrukcí.Podoba základní a mateřské školy před rekonstrukcí.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Po rekonstrukci:

Rekonstruovaná základní škola ve Zbyslavicích.Rekonstruovaná základní škola ve Zbyslavicích.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Škola, potom rybníky

Probíhající či spíše už finišující rekonstrukce základní školy je nejnákladnější investice v historii Zbyslavic. Druhou nejnákladnější položkou byla v roce 2010 revitalizace tamních rybníků, která vyšla na téměř 17 milionů korun a probíhala zhruba dva roky.

Rybníky ve Zbyslavicích jsou častým cílem výletů.Rybníky ve Zbyslavicích jsou častým cílem výletů.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Nyní jsou rybníky vyhledávanou lokalitou k odpočinku. Podle okolních obyvatel jsou dokonce uličky vedoucí k rybníkům co do frekventovanosti srovnatelné místy i s hlavní silnicí. 

Nový hřbitov – v Olbramicích!

Sousední obce Zbyslavice a Olbramice pojí družební pouto. Zbyslavice nemají ani kostel – o jehož postavení se v minulosti opakovaně uvažovalo, leč k němu nikdy nedošlo, ani vlastní hřbitov, obojí však využívají v sousedních Olbramicích.

Kostel v sousedních Olbramicích, který využívají a na údržbě se podílí obě obce.Kostel v sousedních Olbramicích, který využívají a na údržbě se podílí obě obce.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Tamní kostel i hřbitov se nacházejí v podstatě na hranici těchto obcí, proto se toto řešení i nabízí. Kapacita hřbitova u kostela však přestala dostačovat, proto už se vedle staví hřbitov nový.

„Podílíme se na něm z padesáti procent, stejně jako na všech dalších nákladech na údržbu hřbitova,“ říká starostka Zbyslavic Regína Vřeská. 

Dluh obci – dětské hřiště

Dětské hřiště, které stálo na školním pozemku, avšak bylo přístupné i veřejnosti, muselo ustoupit vybudování čistírně odpadních vod a kanalizaci. Přestože ve Zbyslavicích mají workoutové prvky u fotbalového hřiště, prolézačky a herní prvky pro nejmenší nyní v obci chybějí.

„Je to náš dluh, se kterým se chceme v budoucnu poprat,“ přiznává starostka Vřeská, která společně s občany chce najít vhodné místo k vybudování nového dětského hřiště. 

Hřiště zavlažují ze studny

Nedávno dokončenou investicí ve Zbyslavicích je nová vrtaná studna u fotbalového hřiště, které prošlo rekonstrukcí a úpravou terénu. Kolem byly umístěny workoutové prvky a zajímavým nápadem bylo nechat tam vyhloubit studnu.

Deník v ulicích Zbyslavic.Deník v ulicích Zbyslavic.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„S ohledem na přetrvávající sucho přišel pan místostarosta Roman Miko s nápadem vyvrtat u hřiště studnu. Když bude sucho, natáhnou se hadice a je možnost zavlažovat trávu z přírodního zdroje,“ říká starostka Regína Vřeská. 

Otázka kanalizace

Zbyslavice jsou nyní propojené jednodílnou kanalizací pro splaškovou i dešťovou vodu. Kamerové zkoušky však ukázaly její téměř havarijní stav a nová kanalizace na nedávný projekt centrální čistírny odpadních vod z před několika let nenavazovala.

„Nyní se vyhotovuje finanční analýza, na kolik by nová kanalizace přišla. Patrně to ale bude otázka 80 až 150 milionů korun,“ míní starostka Vřeská, která tak nejspíše znovu bude muset dat průchod svému talentu v čerpání dotací. 

S QR kódem na vesnici!

Zbyslavice se už řadu let pyšní přídomkem Zdravá obec a ke všemu chtějí přistupovat na základě těchto principů. Vesnicí proto vede několik naučných stezek, všechny obecní budovy jsou pak v moderním duchu vybaveny QR kódy, kde se po jejich zobrazení v mobilních telefonech dočtete o jejich historii. Nabízí se jejich obměna, rozšíření i aktualizace.