„Máme vytvořenou spirálu, a čekáme na anděla, který za chvíli přijde a tou spirálou nás provede pro betlémské světlo,“ sdělila hlavní organizátorka akce Iveta Machulová a dodala, že děti a dospělí si zatím mohly při čekání na anděla ozdobit jablíčko.

Příběh o spirále se přítomné děti dozvěděly po chvíli. „Děti zavřeme oči a budeme poslouchat,“ vyzvala přítomné jedna ze spoluorganizátorek Kateřina, a začala dětem číst příběh poustevníka Otce Jakuba, který žil hluboko v lese. Když se blížily Vánoce, přišla bouře a Jakub najednou slyšel pokyn, že má dětem postavit zahrádku. Když hledal toho, kdo to řekl, objevil hada.

„Ten mu sdělil, že zahrádka má vypadat jako on, a začal se stáčet dokola. Jakub pochopil, že má vypadat jako spirála. Had zmizel a Jakub postavil adventní spirálu z jehličnatých větví. Pak přišly děti přišly se svými svícny vytvořenými z jablek a najednou z lesa vyšel andílek se svíčkou a zval děti, aby šly se svícnem doprostřed spirály kde jim ty svícny zapaloval,“ přiblížila Lenka dětem vznik spirály.

Poté děti vyzvala, aby uhasily své svícny, krátce nato děti s údivem hleděly, jak přichází anděl a kráčí po spirále s rozsvícenou svíci do jejího středu. Tam svíci položil na špalek a vyzval ostatní, ať ho následují. A zatímco si děti a pak i dospělí přicházeli pro světlo, ostatní hráli a zpívali vánoční písně a koledy. Zhruba po hodině se účastníci akce začali rozcházet, někteří si odnášeli světlo domů.